“Ontsierende loods dorpsrand Buren”

BALLUM – Dorpsbelang Buren wil een loods bouwen aan de westkant van Buren.

Het moet een vergader- en opslagruimte worden, want de kelder van ’t Wantij is te klein geworden en niet praktisch. Dorpsbelang Buren heeft lang naar een locatie gezocht en nu haar oog laten vallen op het Vrijewilpad. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan en daarom stelt het college een kleine bestemmingsplanwijziging voor.

René Oud, hij woont aan de Paasduinweg en zijn kampeerboerderij kijkt uit op het Vrijewilpad, is naar de raadszaal gekomen om zijn bedenkingen kenbaar te maken. Het is daar een mooi stukje natuur en een grote loods past daar niet. De dorpsrand van Buren wordt straks ontsierd door een blikken doos, voorspelt Oud.

Naast Oud hebben diverse andere omwonenden bezwaren, die zich richten op het uiterlijk ("geen gezicht"), de grootte (10 bij 20 meter en iets meer dan 5 meter hoog), de functie (industriële functie) en de plaats (het komt te dicht bij de bewoning en bedrijven in die buurt).

Bovendien is er vergaderruimte in de VV Geel Wit kantine, stellen buurman en buurvrouw Kiewiet-Metz.

Alle raadsfracties doen hun zegje over het voorstel, dat is voorbereid door het college en niet in de commissie werd behandeld. Gebruikelijk en volgens afspraak, bij dit soort plannetjes, maar verschillende raadsleden komen daar van terug. Jeroen de Jong (CDA) heeft moeite met het uiterlijk van het pand. Tonnie Overdiep meldt dat zijn fractie tegen de loods had gestemd als het plan door een particulier was ingediend, maar nu het een project van een Dorpsbelang betreft, gaat de PvdA akkoord. Overdiep merkt nog op dat het bestemmingsplan De Vleijen door de diverse aanpassingen “begint te rafelen,” maar besluit met een positieve stemming. Wat de VVD betreft is een loods een loods en Jan Verbiest verwoordt het liberale standpunt als volgt: “De VVD is daar niet blij mee. Wij zijn tegen!”

Jeppe Groenewold (A’82) had het stuk graag eerst in de commissie behandeld, maar is toch positief. De vele vrijwilligers hebben hun vergaderruimte nodig, denkt Groenewold.

Ook Piet IJnsen (ABA) moppert over de procedure rond dit plan. “Als het in de commissie was behandeld, dan hadden we vragen kunnen stellen!” stelt IJnsen ontevreden over de gang van zaken.

ABA en VVD stemmen tegen. Dirk Brouwer (A’82) discussieert en stemt niet mee, omdat hij bestuurslid is van Dorpsbelang Buren.

René Oud ziet vanaf de publieke tribune dat een meerderheid van de raad akkoord gaat met de bestemmingsplanwijziging en dat de weg naar een grote loods op de hoek Vrijewilpad – Noordwal open ligt.

>>> lees hier meer over de raadsvergadering van 30 mei 2011

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *