Onmiddellijke Stop Gaswinning Waddenzee

LEEUWARDEN – De Statenfractie Friese Koers wil dat de provincie bij minister Kamp eist dat de gaswinning voorlopig stop wordt gelegd. Fractievoorzitter Jelle Hiemstra: “In 2007 heeft de Nam toestemming gekregen om gas te winnen in het Wad op voorwaarden dat er nauwelijks bodem bodemdaling plaatsvindt en de gevolgen van de natuur duidelijk zijn."

De commissie voor milieueffectenrapportage heeft deze week verklaard dat de gevolgen over de effecten op de natuur onbekend zijn bij gaswinning in de Waddenzee. Dit is voor Friese Koers onaanvaardbaar en de Gedeputeerde Poepjes moet juist nu eisen dat er een nieuw extern onderzoek komt naar natuurgevolgen.

Ook is het deze week duidelijk geworden wat de gevolgen kunnen zijn van gaswinning in de provincie Groningen. Het is volstrekt duidelijk geworden dat de rekenmodellen van de Nam niet meer op werkelijkheid zijn gebaseerd.

Het is nu duidelijk geworden dat er in de provincie Groningen aardbevingen kunnen ontstaan tot kracht 5 op schaal van Richter met rampzalig gevolgen als een dijkdoorbraak en het vrijkomen van gevaarlijke chemische stoffen.

De provincie Fryslân kan dit risico niet lopen met de gaswinning in de Waddenzee. Je moet niet alleen kijken naar de miljarden economische voordelen op de lange termijn maar vooral ook naar de negatieve maatschappelijke kosten zoals de gevolgen voor de flora en fauna, het Waddengebied en de gevaren voor de mensheid.

Verder heeft de Statenfractie Friese Koers afgelopen zomer al geëist dat gaswinning met Hydraulic Fracking methode in Fryslân, bij Blija, verboden moet worden. Deze methode is in Amerika verboden omdat er een reëel risico bestaat voor het milieu en voor ons drinkwater, aldus fractievoorzitter Jelle Hiemstra. De Statenfractie heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Bron: Friese Koers

>>> lees hier over Ameland en Aardgas

Ameland Actueel 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *