Onderzoek naar toeristenbelastingregeling

BALLUM – Er werd veel en lang gepraat over de toeristenbelasting, tijdens de raadsvergadering op maandagavond 14 september. Welk tarief moest worden berekend en moest de branche van groepsaccommodaties het voordeel van een lager tarief krijgen om jeugdgroepen te stimuleren naar Ameland te komen? Negen raadsleden buitelden over elkaar heen met moties en amendementen en een amendement op een motie. Twee van de elf raadsleden waren niet aanwezig. Zowel Jeppe Groenewold (VVD) als Siard Bonthuis (AmelandEén) had afgemeld. Burgemeester Leo Pieter Stoel zat stevig in zijn voorzittersrol en behield het overzicht.

Jeroen de Jong van CDA Ameland vindt dat de gemeente terug moet naar de 75 eurocent die sinds 2018 voor groepen in groepsaccommodaties werd berekend. Hij diende daarvoor een amendement in. De belastingmaatregel werd per belastingjaar 2020 teruggedraaid. Met ingang van dit jaar konden jeugdgroepen subsidie aanvragen bij de gemeente. Door het annuleren van de groepsvakanties is daar niet volop van gebruikgemaakt.

De discussie spitste zich toe op de groepsaccommodaties die door de coronacrisis in heel zwaar weer zijn terechtgekomen. Om en nabij al hun klanten annuleerden. CDA ziet het liefst de grens waarvoor toeristenbelasting moet worden betaald opgetrokken tot 16 jaar. Tijdens de vergadering paste De Jong zijn motie aan, naar aanleiding van een voorstel van Han van Heerde van Ameland'82. Die ziet graag een drietrapsraket met geen toeristenbelasting voor kinderen tot 4 jaar, 75 eurocent voor 4- tot en met 16-jarigen en het tarief van € 1,59 voor iedereen die ouder is. Wat dat de gemeente dan kost wil De Jong graag laten onderzoeken en Van Heerde met hem. Hij kreeg de Sociale Fractie Ameland mee (Marinus: "Een onderzoek kan geen kwaad"), maar daar bleef het bij. Met zes tegen- en drie voorstemmen werd de motie verworpen. Het 75 eurocent-amendement haalde het ook al niet. Alle aanwezige raadsleden stemden tegen behalve de fractie van A'82 en CDA.

De andere partijen, AmelandEén (A1), Algemeen Belang Ameland (ABA) en Sociale Fractie Ameland (SFA), hadden een ander voorstel en dat haalde het wel. Dirk Metz deed namens de drie fracties het woord.

Dat de groepsaccommodaties onevenredig zwaar zijn getroffen door de crisis, daar zijn alle raadsleden het wel over eens. Verlagen van de toeristenbelasting helpt niet, meent Metz. Daar schieten de verhuurders niks mee op. Zij zijn immers slechts een doorgeefluik van die gemeentelijke belasting. De drie fracties die de motie hebben voorbereid zien graag de subsidieregeling voor groepen omgebouwd naar een pot waarvoor groepen een verzoek tot teruggave van 84 eurocent per persoon per nacht kunnen indienen. Per saldo komen zij dan op 75 cent uit. Dit geldt dan voor alle jeugdgroepen, ook als ze op de camping verbleven of in groepshotels.

Ook willen A1, ABA en SFA graag laten berekenen wat een percentage van de overnachtingsprijs gaat doen: in die variant wordt voor de duurdere overnachtingen een hogere toeristenbelasting gevraagd dan voor het bedje in een goedkoper verblijf. Gemeente Amsterdam werkt met dit model. Deze motie werd met zeven voor (A1, ABA, SFA) en twee tegen (CDA, A’82) aangenomen. Als dat onderzoek gedaan is en Ameland weet wat het zal winnen of derven, dan kan de raad alsnog besluiten over het al dan niet invoeren. Dat besluit valt pas in 2021.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *