Onderzoek naar loslatende stenen op de Waddenzeedijk

LEEUWARDEN – Het innovatieve materiaal Elastocoast, dat is gebruikt voor de verbetering van de Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum, voldoet op dit traject niet aan de verwachtingen. Op delen van de dijk laten de stenen, die verwerkt zijn in een soort superlijm, los. Wetterskip Fryslân gaat met de aannemer van het project de oorzaak onderzoeken. Daarna komt er een herstelplan.

Elastocoast

Met de laag Elastocoast moet de Waddenzeedijk ook de komende 50 jaar voldoen aan de veiligheidseisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het innovatieve en natuurvriendelijke materiaal dat vorig jaar is aangebracht, hecht waarschijnlijk niet goed. Onderzoek zal uitwijzen welke verbeteringen voor dit project en voor toekomstige projecten nodig zijn. De veiligheid is niet in het geding.

Innovatie en dijkverbeteringen

Om dijkverbeteringen ook in de toekomst betaalbaar te houden, zoekt het Rijk samen met waterschappen naar innovatieve producten. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op de Nederlandse dijk. Het moet sneller, slimmer en efficiënter. Wetterskip Fryslân heeft in overleg met het Rijk besloten om Elastocoast voor het eerst op grote schaal toe te passen bij de verbetering van de Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum. Het project kon hierdoor in een kortere tijd, tegen lagere kosten en zo min mogelijk overlast voor omgeving en natuur worden uitgevoerd.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *