Onderzoek naar gebruik kwetsbare gebieden

BALLUM – Gemeente Ameland gaat onderzoek doen naar het gebruik van kwetsbare gebieden. Han van Heerde van Ameland’82 diende daartoe een motie in naar aanleiding van een schriftelijke klacht van een Hollumer, een motie die in de raadsvergadering werd aangenomen.

Wetteloos niemandsland

De brief gaat over een kwestie die de laatste tijd een heet hangijzer is: het gebruik van kwetsbare gebieden. De gemeente is nalatig in het beschermen van kwetsbaar duingebied, strand en aangrenzende gebieden zoals heide en bos, zegt de Hollumer. Er is geen toezicht en de gebieden zijn veranderd in een soort wetteloos niemandsland, vindt de briefschrijver.

Ongeremd gedrag

Het wordt al jaren drukker op het eiland en afgelopen jaar spant de kroon. In de beleving van briefschrijver is het nog nooit zo druk geweest. Het zijn ook andere bezoekers dan voorheen. De tegenwoordige gast heeft minder respect voor de mensen, de dorpen en de natuur en dat uit zich in divers ongewenst gedrag. Meer mensen denken het eiland ongeremd te kunnen gebruiken, constateert briefschrijver.

Ook Amelanders misbruiken de natuur.

Golfkarretje door Engelamanduun

Gasten kitebuggyen tot aan de plek waar scholeksters rusten, mensen halen helm uit de duinen om in hun eigen tuintje te planten, jongelui rijden met een golfkarretje over de Engelsmanduun en mountainbikers crossen door kwetsbare duinen en maken paden waar voorheen geen paden waren.

Paragliding over reekalfjes

De briefschrijver heeft nog veel meer voorbeelden verzameld van ongewenst gedrag en zelfs schadelijke activiteiten: quads die over wandelpaden rijden, motoren die embryonale duinen platwalsen, surfen langs de zeehondenplaat, paragliden over rustende reekalfjes. De briefschrijver: “Door toenemende drukte op het eiland, de toenemende mate van asociaal gedrag, het ontbreken van toezicht en de lakse houding van de gemeente is het eiland niet langer het eiland dat ik al 50 jaar ken.” Hij schrijft wat men op het eiland meer mensen hoort zeggen: “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt als het afgelopen jaar.”

Nu!

De briefschrijver – de burgemeester heeft een lang en goed gesprek met hem gehad – vraagt de gemeente om er wat aan te doen: “NU!” De raad boog zich over het onderwerp en het bracht Van Heerde tot zijn motie om nader onderzoek te doen. Voor Jan Wijnberg (ABA) hoeft zo’n onderzoek niet. Het gaat hem te ver om over ‘algemene misdragingen in de natuur’ te spreken. Wel werpt Wijnberg de bekende vraag maar weer eens op: “Welke kant willen we op met Ameland?” Net als ABA steunt de VVD de motie niet. Jeppe Groenewold moet niets van meer verbodsbordjes hebben en de VVD’er wil alle gebieden open houden. Dirk Metz van AmelandEén kijkt er anders tegenaan. “Dit speelt al jaren. Een onderzoek is goed.” Jeroen de Jong verwoordt het standpunt van het CDA. Hij wil zo min mogelijk gebieden afsluiten, maar vindt een onderzoek oké. Irma Marinus van Sociale Fractie Ameland (SFA) wil geen verbod op strandrijden en ook geen afgesloten gebieden. Zij gaat niet mee met de motie.

Campagne

Burgemeester Leo Pieter Stoel legt uit dat er andere gasten naar het eiland komen en dat er dus meer moet worden uitgelegd. Stoel zet daarom in op voorlichting. De gemeente start met een campagne gericht op de nieuwe gast, waarin duidelijk wordt gemaakt wat je wel en niet kunt doen in de Amelander natuur. Amelanders zelf zullen ook rekening met elkaar moeten houden, meent de burgemeester. De politie en boswachters houden toezicht en de terreinbeheerders zijn verantwoordelijk voor hun gebieden. “Het is absoluut niet de bedoeling om strandrijden te verbieden,” zegt Stoel, maar met een golfkarretje over de Engelsmanduun kan echt niet. Een voorlichtingscampagne is de eerste stap in de goede richting, meent Stoel.

Stoel ontraadt de motie, want die kost veel tijd van de mensen op het gemeentehuis. Toch wordt de motie van Van Heerde met 7 tegen 4 stemmen aangenomen. AmelandEén, Ameland’82 en CDA stemmen voor en ABA, SFA en VVD stemmen tegen. Het onderzoek is niet bedoeld om de Amelanders te beperken, zegt Van Heerde nog maar eens duidelijk. Het is meer om de terreinbeheerders te ondersteunen en om recht te doen aan degene die de klacht indiende.

U las dit bericht naar aanleiding van de vergadering van de Amelander gemeenteraad gratis. U kunt uw waardering laten blijken door een kleine bijdrage te storten. Klik op de Doneer button of zie hier voor meer informatie.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *