Onderzoek naar bredere of diepere vaargeul naar Ameland

HOLWERD – Rijk en regio gaan bekijken of de vaargeul van en naar Ameland moet worden verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer. De gemeente Ameland en Wagenborg worden daarbij betrokken.

De veerdienst tussen Holwerd en Ameland kampt al langer met problemen. Geregeld komen boten later aan, vooral bij lage waterstanden. Wagenborg geeft aan dat dit komt door overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, extreme waterstanden en dichtslibben van de geul.

Mansveld spreekt in haar brief over natuurlijke dynamiek. Zo vindt voortdurend slibafzetting plaats, waardoor de breedte en de diepte van de route afnemen. Met de jaren is het traject ook meer gaan meanderen, waardoor veerboten in de bochten minder snel kunnen varen.

Vaargeulbeheer

Rijkswaterstaat voert het beheer van de vaargeul in opdracht van de Minister uit en bepaalt daarbij binnen de randvoorwaarden van het beleid (SVIR), budget en nationale en internationale regelgeving de afmetingen van de vaarweg op basis van landelijke ontwerprichtlijnen. Er zijn geen specifieke richtlijnen voor het vaarwegenstelsel in het Waddengebied opgesteld vanwege de morfologische dynamiek.

In het huidige beheer wordt uitgegaan van een minimale breedte van de vaargeul van 50 m en een maximale breedte van 60, 50 m en een minimale diepte van 3,8 m beneden en  een maximale diepte van – 4,0 m beneden NAP. In 2015 wordt gedurende 6 dagen per week (afhankelijk van het getij) zo'n 10 tot 14 uur gebaggerd.

De vaargeul is op dit moment op de meeste plaatsen iets dieper dan in 2009 (3,8 m in plaats van 3,5 m beneden NAP) en iets breder (55 m in plaats van 50 m). De beheerder controleert de diepte na meldingen van de reder en bekijkt dan of baggeren weer noodzakelijk is.

Aanpassing van de concessie is mogelijk.

Mansveld kijkt dan naar:

  • de dienstregeling,
  • het aantal afvaarten,
  • tarieven.

Aanpassing infrastructuur

Hierbij valt te denken aan:

  • het verbeteren van de doorvaart bij een aantal bochten,
  • het creëren van passeerplaatsen,
  • het verbreden en/of verdiepen van de vaargeul.

Aanpassing in de logistiek

Hierbij valt te denken aan:

  • verbeteringen in vlootsamensamenstelling/planning,
  • verbetering in wegwerken opgelopen vertragingen,
  • het verbeteren van de vaartijd,
  • andere vervoersconcepten inventariseren en onderzoeken.

Het is in het belang van de reizigers dat de vertragingen op de verbinding tussen Ameland en de vaste wal structureel minder worden, meent de staatssecretaris. In 2016 informeert zij de Tweede Kamer over de oplossingen die voor de korte en de lange termijn zijn gevonden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *