Onderzoek effect windturbines boven waddeneilanden

UTRECHT – Onderzoek in het milieueffectrapport voor een windpark Ten noorden van de Waddeneilanden ook een variant met grotere windturbines. Dan komen de milieueffecten van verschillende opties goed in beeld. Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Hij had de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Het Rijk wil ten noorden van de Waddeneilanden een windpark op zee realiseren. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Als voorzet voor het milieueffectrapport ligt er al een uitvoerige en goede notitie. De Commissie adviseert om naast windturbines van 10 megawatt ook turbines tot 16 megawatt te onderzoeken. Daarmee ontstaat een completer beeld van het effect van turbines op vogels en vissen. Bij grotere turbines hoeft er minder geheid te worden, wat positief kan zijn voor bruinvissen.

De Commissie adviseert ook te kijken naar de gevolgen voor het Duitse Natura 2000-gebied Borkum Riffgrund en het Nederlandse natuurgebied Borkumse Stenen.

Bron Commissie MER

lees hier het volledige advies

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18261

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *