Onderzoek dijk tussen Koehool en Lauwersmeer

LEEUWARDEN – De komende jaren verbeteren we de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Op twee delen van de dijk starten we binnenkort met onderzoek. In en nabij Wierum en Paesens-Moddergat doen we onderzoek naar de opbouw van de dijk en de grondlagen in de bodem. Tussen Westhoek en Zwarte Haan halen we aan de zeezijde de klinkers er op drie plaatsen uit. Hier onderzoeken we de opbouw van de bekleding en de samenstelling van de ondergrond. De uitkomsten van de onderzoeken gebruiken we in de verdere uitwerking van de plannen voor het verbeteren van de dijk.

Grondonderzoek in- en nabij Wierum en Paesens-Moddergat

Vanaf 29 augustus voeren wij grondonderzoek uit in- en nabij Wierum en Paesens-Moddergat. Het onderzoek bestaat uit boringen met de hand en machines. De boringen zijn aan de landzijde. Ingenieursbureau Wiertsema en Partners voert de boringen uit. Het onderzoek duurt naar verwachting maximaal vier weken.

Onderzoek naar klinkers tussen Westhoek en Zwarte Haan

Tussen 15 september en 1 oktober doen we tussen Westhoek en Zwarte Haan onderzoek naar de klinkers die zich aan de onderzijde van de dijk bevinden. Het gaat om de klinkers aan de kant van de zee. Voor het onderzoeken verwijderen we op drie plaatsen de bekleding. Het gaat om een totale oppervlakte van 12 m². KWS voert de werkzaamheden uit. Voor aanvang van het stormseizoen op 1 oktober herstellen we de gaten.

1DYK

Wij verbeteren de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer. Waar mogelijk combineren we de dijkverbetering met het verbeteren van het landschap en de natuur, samen met de omgeving. 1DYK is een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke en landbouw- en terreinbeherende organisaties.

De komende periode werken we de plannen voor de dijkverbetering tussen Koehool en Lauwersmeer verder uit. We beginnen op het deel Koehool Zwarte Haan en het deel tussen ’t Skoar en Paezemerlannen. We noemen dit de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we toe naar een definitief ontwerp.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *