Onderwijs werkt aan relatie

BALLUM – Binnen het openbaar basisonderwijs (OPO) wordt binnenkort aan de relatie gewerkt met hulp van een externe deskundige.

Burgemeester Albert de Hoop en tevens portefeuillehouder onderwijs geeft dat antwoord op een vraag van Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland) tijdens de raadsvergadering van maandagavond. Niet dat die relatie tussen de betrokkenen bij het onderwijs op de agenda stond, maar wel het jaarverslag van de financiële huishouding en –positie van OPO Ameland van het jaar 2015. Dat verslag zag er goed uit en de positieve financiële ontwikkeling lijkt zich in de daaropvolgende jaar voort te zetten. De gemeenteraad is daarmee tevreden en accordeert het verslag.

IJnsen stelt zijn vraag over het verzet van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) tegen de directiestructuur zoals die door de Bestuurscommissie is vastgesteld. Het verschil in inzicht vochten de vertegenwoordigers van ouders en personeel tot aan de Geschillencommissie uit. Het geschil betreft de directiestructuur van het OPO, met een directeur die deels directeur van het basisonderwijs is en deels van de BWS en met voor elke school een locatieleider. “Is er al een uitspraak van de Geschillencommissie?”, wil IJnsen weten. Die uitspraak ligt er. Op basis van de financiële positie van het OPO kreeg de bestuurscommissie het gelijk aan haar kant. Vanwege het ontbreken van draagvlak voor de gekozen directiestructuur kreeg op haar beurt de GMR het gelijk aan haar zijde.

De Hoop voerde onlangs gesprekken met de Bestuurscommissie en de GMR. “Er wordt door een externe deskundige gewerkt aan de relatie.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *