Onderwatervlieger TidalKite krijgt steun Waddenfonds

Voor het project PROSIT trekt het Waddenfonds € 2,5 miljoen uit. PROSIT zet in op de verdere ontwikkeling en verbetering van de TidalKite onderwatervlieger. Deze TidalKite haalt groene energie uit de stroming van water en wordt op termijn mogelijk ingezet om bij te dragen aan een energieneutraal Ameland. Het kennisproject PROSIT vormt een belangrijke stap in het verder marktrijp maken van de onderwatervliegertechniek. De begrote kosten bedragen ongeveer € 7 miljoenDe subsidie van het Waddenfonds is afkomstig uit de regeling Investeringskader Waddengebied (IKW).

De TidalKite is een grote vlieger die onder water dwars op de zeestroming beweegt en daarbij een trekkracht genereert die benut wordt om een cilinder uit te trekken. Deze drijft een generator en hydromotor aan, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. De techniek moet verder worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Zo wordt er gekeken naar een verbetering van de bodemverankering. Ook een goede ecologische inpassing is onderdeel van het kennisproject. Zo zal bijvoorbeeld de invloed van het vliegergeluid op het zeeleven worden gemonitord.

Het doel is om de techniek rijp te maken voor de commerciële markt. Op den duur zou er in het Borndiep bij Ameland 5 megawatt aan duurzaam opwekvermogen geïnstalleerd kunnen worden. Mogelijk kan deze vorm van getijdenenergie bijdragen aan het energieneutraal maken van het eiland. Dit aspect is deel van het onderzoek. Als de proef slaagt en verdere opschaling volgt, zou de TidalKite vanaf 2026 de helft aan schone energie kunnen leveren aan de Waddeneilanden.

Het project draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied, een van de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds. En dan vooral aan het meer specifieke doel: het versneld ontwikkelen en opschalen van technieken die elektriciteit uit water van de Waddenzee en de Noordzeekustzone duurzaam produceren.

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 840

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *