Onderhoudswerkzaamheden NAM op Ameland

ASSEN – De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland uit gasvelden onder de Noordzee en de Waddenzee. De aanwezigheid van NAM is zichtbaar met twee productieplatforms voor de Noordzee kust. Aan de oostkant van het eiland nabij ‘Het Oerd’ bevindt zich op land, verscholen tussen de duinen, een gasproductielocatie.

Om de productie uit de gasvelden op peil te houden worden regelmatig onderhoudswerkzaamheden op de productielocaties uitgevoerd. Komende herfst en winter worden op de landlocatie onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In de tweede helft van  augustus wordt gestart met  voorbereidende werkzaamheden om het onderhoudswerk later dit jaar succesvol te kunnen uitvoeren.

Wanneer vinden activiteiten plaats?

In augustus wordt een onderdeel van een gasproductieput op de landlocatie vervangen. De aanvoer van het materiaal zal in de 3e week van augustus (11 t/m 15 augustus) plaatsvinden. De werkzaamheden zullen vervolgens 1 tot 2 weken in beslag nemen waarna het materiaal weer van het eiland worden afgevoerd. De afvoer van het materiaal zal een paar dagen in beslag nemen.

Wat merkt u mogelijk van de werkzaamheden?

Om het materiaal op de productielocatie te krijgen is transport over het strand noodzakelijk. Voor de aanvoer zijn een paar ritten met speciale strandvoertuigen nodig, verspreid over 2 tot 3 dagen. Dit geldt ook voor de afvoer va het materiaal.

Om overlast zoveel mogelijk te beperken zal gebruik gemaakt worden van de strandopgang nabij Ballum. Verder zal het materiaal tijdelijk opgeslagen worden op het  NAM-terrein aan de Reeweg. Overdag zal er niet over het strand gereden worden met de voertuigen. Het transport zal in de vroege ochtend en in de loop van de avond plaatsvinden. Daarnaast vinden de werkzaamheden op de locatie voornamelijk overdag plaats.

Welke activiteiten vinden nog meer plaats?

In oktober en  november staan de verdere onderhoudswerkzaamheden gepland op de landlocatie. Dit onderhoud wordt in de maanden januari en februari 2015 voortgezet.  Een boortoren zal dan naar de locatie worden vervoerd om het onderhoud aan de bestaande putten te kunnen uitvoeren. Deze boortoren boort geen nieuwe putten maar vervangt onderdelen uit de bestaande putten. Daarnaast zal NAM naar verwachting in 2015 en 2016 ook werkzaamheden op de platforms voor de kust uitvoeren. Over deze activiteiten zullen wij u vooraf informeren.

Gaswinning op en bij Ameland

NAM wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland uit twee gasvelden onder de Noordzee en de Waddenzee. Op dit moment  is de jaarlijkse aardgasproductie van NAM bij Ameland  gelijk aan het jaargebruik van alle huishoudens in de provincie Friesland. Hiermeer leveren de gasvelden een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening. NAM geeft invulling aan het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid door ook deze relatief kleine gasvelden te exploiteren. Sinds de invoering van dit beleid zijn er zo’n 175 kleine velden met voorrang in productie genomen.

Contact

Mocht u toch overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Hans Ardesch tel. 0592 363958. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer tel. 0592-364000. Meer informatie is te vinden op nam.nl.

– ingezonden mededeling – 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *