Onderhoudswerkzaamheden NAM op Ameland

ASSEN – De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland onder de Noordzee en de Waddenzee. De aanwezigheid van NAM is zichtbaar met twee productieplatforms voor de Noordzeekust. Aan de oostkant van het eiland nabij ‘Het Oerd’ ligt een landlocatie verscholen tussen de duinen. Om de gasproductie op peil te houden voert NAM geregeld onderhoudswerkzaamheden uit op haar locaties. Zo ook in de komende maanden op de landlocatie Ameland-Oost-1. Een aantal activiteiten is zichtbaar op het eiland zoals het transport van diverse materialen naar deze winlocatie.

Gasproductieput schoonmaken

In de periode van half oktober tot eind november voeren wij werkzaamheden uit om een bestaande gasproductieput schoon te spoelen. Het doel is om de gasproductieput beter te laten doorstromen. Een stalen buis wordt van een grote haspel afgerold en in een gasput gebracht. Wij gebruiken verder pompinstallaties, vloeistoftanks en generatoren voor het spoelen.

Wat merkt Ameland van deze werkzaamheden?

Over het strand transporteren wij het materiaal naar de landlocatie. Voor de aanvoer zijn een paar ritten met speciale strandvoertuigen nodig, verspreid over een aantal dagen. Dit geldt ook voor de afvoer van het materiaal. Om overlast zoveel mogelijk te beperken gebruiken wij de strandopgang nabij Ballum. Wij brengen het materiaal eerst het NAM-terrein aan de Reeweg dat als tijdelijk opslagterrein ingericht zal worden.

De meeste werkzaamheden vinden overdag plaats. Een klein gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden. Wij voeren deze daarom ’s avonds en ’s nachts uit. Verlichting op de locatie is dan mogelijk zichtbaar.

Diverse voorbereidende werkzaamheden

In de weken na het schoonmaken ondernemen wij nog een aantal onderhoudsactiviteiten op de landlocatie. Wij gebruiken hiervoor een hijskraan en deze is mogelijk van een afstand te zien. Daarnaast vervoeren wij materiaal van en naar de landlocatie via de strandopgang bij Ballum. Ook blijft het NAM-terrein aan de Reeweg dienst doen als tijdelijke opslagplaats.

Onderdelen van boorput vervangen

In de maanden januari en februari 2015 voeren wij groot onderhoud uit met een mobiele boorinstallatie op deze landlocatie. Deze boorinstallatie is niet bedoeld voor het boren van nieuwe putten maar zal een productiepijp in een bestaande gaswinput vervangen. Meer informatie over deze werkzaamheden publiceren wij vooraf op deze website.

Gaswinning op en bij Ameland

NAM wint al ruim dertig jaar gas op en nabij Ameland onder de Noordzee en de Waddenzee. Op dit moment is de jaarlijkse aardgasproductie van NAM bij Ameland gelijk aan het jaargebruik van alle huishoudens in de provincie Friesland. Hiermee levert de gaswinning bij Ameland een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening. NAM geeft invulling aan het zogeheten kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid door ook deze relatief kleine gasvelden te exploiteren, om zo het grote Groningen gasveld te sparen. Sinds de invoering van dit beleid in de jaren zeventig zijn er zo’n 175 kleine velden met voorrang in productie genomen.

Contact

Mocht u overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Hans Ardesch tel. 0592-363958. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM via 0592-364000.

– ingezonden mededeling –

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *