‘Oer de Grinzen’ klimaatevent voor heel Fryslân

LEEUWARDEN – Maandag 26 november organiseren de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân het klimaatevent ‘Oer de Grinzen’ in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Tijdens dit event staat de vraag centraal hoe we samen kunnen werken aan een klimaatrobuust Fryslân. In een plenaire sessie worden bezoekers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en op de Friese Klimaatparade presenteren ruim dertig actuele klimaatprojecten en organisaties zich. Belangstellenden zijn van harte welkom.

‘Oer de grinzen’, is de titel van het klimaatevent, en dat is met een reden. De opgave vanuit het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie vereist vernieuwende samenwerkingen tussen publieke sector, burgers, bedrijven en onderwijs. Klimaatadaptatie, verzilting, hittestress, droogte, energietransitie, de termen vliegen je om de oren, maar wat houdt het allemaal in? En hoe kan eenieder daar vanuit zijn eigen vakgebied een bijdrage aan leveren? Hoe kunnen we over onze grenzen samenwerken om de klimaatdoelstellingen te behalen? Over dat en meer gaat het tijdens het klimaatevent op 26 november.

Friese klimaatstresstest is klaar

In 2020 moet iedere gemeente in Nederland de risicogebieden in kaart gebracht hebben en hierop beleid hebben gemaakt. Onder het FBWK2 (Fries bestuursakkoord voor de waterketen) is door de samenwerkende Friese overheden in 2016 al opdracht gegeven om de klimaatstresstest voor heel Fryslân uit te voeren. Zo’n klimaatstresstest brengt allerlei risicogebieden in kaart: waar komt wateroverlast voor? Hoe hoog staat het water tijdens een overstroming? Wat gebeurt er bij langdurige droogte? Waar wordt het extreem heet in bebouwd gebied?

Lancering Friese klimaatatlas

Alle kaarten uit de klimaatstresstest zijn voor iedereen via internet toegankelijk gemaakt met de Friese klimaatatlas die tijdens het event wordt gelanceerd. De klimaatatlas is een hulpmiddel waarmee iedereen aan de slag kan om beter te kunnen anticiperen op mogelijke overlast door extreme weersomstandigheden die de komende jaren steeds vaker zullen plaatsvinden. De Friese klimaatatlas is een product van Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en alle Friese gemeenten.

Programma Oer de Grinzen

Volksfilosoof Bas Haring is uitgenodigd als keynote speaker het programma te openen, KRO/NCRV-presentatrice Sofie van den Enk is dagvoorzitter. Het programma vol informatie, discussie en actuele voorbeeldprojecten is erop gericht de bezoeker gereedschap in handen te geven om aan de slag te kunnen met de Friese klimaatopgave. De Friese Klimaatparade met meer dan dertig actuele klimaatprojecten is vanaf 14:30 uur te bezoeken. Om 16:00 uur start het programma in de grote zaal. Tussen 17:30 en 20:00 uur is er de gelegenheid om de projecten van de Friese klimaatparade en het KlimaatLAB te bekijken en te netwerken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: www.klimaateventfryslan.frl/aanmelden

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *