Nuon wordt Vattenfall

LEEUWARDEN – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft vandaag besloten de aandelen Nuon te verkopen aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. Eerder vandaag hebben Provinciale Staten positief besloten over de aandelenverkoop van het leverings- en productiebedrijf van Nuon.

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten (38 voor, 5 tegen) sprak zich uit voor Vattenfall als partner van Nuon. Gedeputeerde Sjoerd Galema (economie/financiën) beschouwt het standpunt van de Staten als het slotstuk van een langdurig en zorgvuldig proces, dat zijn begin had in 1999/2000.

‘Dat proces heeft geleid tot een mooie deal’, aldus Galema. Vattenfall is een goede partner voor Nuon. De financiële positie van Vattenfall is goed en het bedrijf loopt voorop als het gaat om innovatie en duurzame energie. Door de samenwerking met Nuon ontstaat een bedrijf dat in Europa nummer 1 is op het gebied van offshore-windenergie. Met Vattenfall is Nuon groot genoeg op de Europese energiemarkt om klanten goed te voorzien van schone en betaalbare energie.

Als aandeelhouder stelde de provincie Fryslân voorwaarden aan de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf Nuon op het gebied van leveringszekerheid, duurzaamheid en werkgelegenheid. ‘De overeenkomst met Vattenfall voldoet hier ruimschoots aan’, zegt Galema. ‘Bovendien is de opbrengst in geld een prima waardering voor het sterke bedrijf dat Nuon is. Al met al worden in de overeenkomst zowel de belangen van Nuon als die van de aandeelhouders optimaal behartigd. It is in boppeslach.’

De provincie verkoopt de aandelen in vier fases. In de eerste tranche verkrijgt Vattenfall vanaf 1 juli 2009 een minderheid van 49% van de aandelen. Per 1 juli 2011 en 2013 volgen twee keer 15% van de aandelen, per 1 juli 2015 de laatste 21%. De gehele verkoop levert de provincie €1,3 miljard op, een bedrag dat het college van Gedeputeerde Staten duurzaam wil beheren. De opbrengsten van dit beheer wil het college jaarlijks investeren in de Friese samenleving. Gedeputeerde Galema: ‘Het geld moet op een structurele manier renderen ten gunste van de Fryske mienskip.’

Tussen Nuon en Vattenfall zijn afspraken gemaakt over handhaving van de naam Nuon, de werkgelegenheid en de locatie van kantoren. Onderdeel van deze zogeheten Public Assurances, afspraken ter waarborging van publieke belangen, zijn bepalingen over duurzame productie (1400 MW wind), leveringszekerheid en werkgelegenheid. Een onafhankelijke stichting ziet acht jaar toe op naleving van deze afspraken. De stichting bestaat uit drie leden, van wie één wordt benoemd door de aandeelhouders van Nuon en één door Vattenfall. Gezamenlijk kiezen zij een onafhankelijke voorzitter.

Na de verkoop van Nuon gaat het netwerkbedrijf Alliander zelfstandig verder. In de splitsingswet is bepaald dat de netwerken om energie te transporteren in publieke handen moeten blijven. De provincie Fryslân is van oordeel dat Alliander sterk is gepositioneerd en goed op zijn belangrijke taak is berekend. Uit die deelneming blijven voor de provincie dividendinkomsten voortvloeien.
Bron: Provincie Fryslân

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *