Nota maakt boek over Clemenskerk

SINT NICOLAASGA – Woensdagavond 24 oktober vindt in de Clemenskerk te Nes de presentatie plaats van het boek over de geschiedenis van de kerk. Pastoor Henk Nota van St. Nicolaasga schreef het. Pastoor Paul Verheijen van de parochie op Ameland valt de eer te beurt het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen.

Een kleine voorgeschiedenis:

Dankzij de Memoriaalboeken van de nog steeds in herinnering levende legendarische pastoor Otgerus Antonius Scholten, die van 1859 tot zijn overlijden in 1911 op Ameland de zielzorg bediende, is veel bekend over de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk van de Clemensparochie op Ameland. In 1873 schreef de bekende Jezuiëtenpater Herman Jozef Allard S.J. (1830-1915) in tijdschrift “De Wachter” al over het Clemenskerkje te Nes en de katholieke gemeenschap op Ameland. Bij het 300-jarig bestaan van de parochie in 1946 zag een geschiedenisboekje van de seculiere priester Lambertus Johannes van der Heyden (1883-1947) het levenslicht in een uitgave van de Friese Kerkhistorische Vereniging “Frisia Catholica”. En in 1979, bij het honderdjarig bestaan van de Cuyperskerk, verscheen het boekwerkje “Honderd jaar kerk aan het Burepad” van Ben Edes. Hierin is een gedeeltelijke beschrijving van de bouw van de kerk en het interieur te vinden en een vleugje parochiegeschiedenis. Over de kerk en de parochie zijn ook vele artikelen verschenen in kranten en tijdschriften. Het ontbrak echter aan een duidelijk overzichtelijk geheel van de bouwgeschiedenis en een volledige beschrijving van kerk en interieur, die niet alleen voor de eigen parochianen en oud-parochianen, maar vooral ook voor de vele duizenden toeristen die jaarlijks de bijzondere Cuyperskerk op het eiland bezoeken en van haar schoonheid genieten, tot gids kon zijn.

In 2010 en 2011 kon de auteur als waarnemend priester op het eiland en in de pastorie vertoeven en werd, mede op verzoek van het kerkbestuur, het archief van de parochie geordend. Samen met deze opdracht werd begonnen aan het schrijven van een uitgebreid vervolg op het bekende boekje van Ben Edes. Bij deze beschrijving behoren natuurlijk foto’s. Eind januari 2013 is het exterieur, het interieur en alle inventaris gefotografeerd, teneinde te kunnen worden gebruikt in het nieuwe boekwerk. Op 5 februari 2013 werd de kerk door brand getroffen en bijna geheel verwoest. Gelukkig bleef het archief bewaard en werden de pas genomen foto’s goud waard. Het kon natuurlijk niet anders dan ook de wederopbouw en de nieuwe situatie in dit boek op te nemen. Daarom is de nieuwe publicatie in twee grote hoofdstukken is verdeeld. Het eerste deel bevat parochie- en bouwgeschiedenis en een volledige beschrijving van het in- en exterieur van het kerkje uit 1878. Het tweede deel beschrijft de brand en wederopbouw van de in 2017 als een fenix uit de as herrezen kerk met natuurlijk een uitgebreide beschrijving van de nieuwe inrichting, het thema rond de schilderingen, ramen en muren, de ingebruikname, officiële opening en tenslotte de inwijding van de kerk. In het boek zijn 220 foto’s opgenomen.

Het boek kwam tot stand met volledige medewerking van het kerkbestuur, is een uitgave van de Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland te Bolsward en gedrukt bij Twin Media in Culemborg.

De presentatie, omlijst door muzikale intermezzo's, is op 24 oktober om 20.00 uur in de Clemenskerk.

tik Clemenskerk in bij ZOEKEN om meer over de kerk te lezen

lees hier ook over de Clemenskerk

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *