Noordelijke provincies willen grote projecten in Waddengebied

GRONINGEN – Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben het Meerjarenprogramma (MJP) Investeringskader vastgesteld. Dit schept de mogelijkheid om grote en meerjarige projecten en programma’s te realiseren in het Waddengebied. Hiervoor is eerder het Investeringskader Waddengebied (IKW) vastgesteld. Centraal doel hiervan is verduurzaming van de economie en versterking van de ecologische kwaliteiten van het Waddengebied. Met dit IKW is beleidsmatig ruimte gemaakt voor deze projecten en programma’s. Het gaat om projecten binnen de thema’s Waddenzee, havenontwikkeling en natuurverbetering, versterken en vermarkten werelderfgoed, vitale kust en Afsluitdijk, Eems-Dollardgebied in balans en eilanden op eigen kracht.

Nu het Meerjarenprogramma is vastgesteld, zal in de komende maanden verdere samenwerking gezocht worden met een breed scala van organisaties. Dit om te kijken of de initiatieven die in beeld zijn gezamenlijk verder gebracht kunnen worden. Voor het programmeren, stimuleren en waar nodig ondersteunen van projectinitiatieven is er een regieteam. Dit team bewaakt ook de voortgang van deze initiatieven. Het regieteam wordt ondersteund door opgaveteams. Dit om initiatieven zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk op tijd kunnen worden uitgevoerd.

Waddenfonds (WF)

De projecten uit het MJP kunnen deels gefinancierd worden vanuit het WF. Dat een project is ondergebracht in het MJP betekent nog niet dat dekking plaatsvindt uit het Waddenfonds. De rol van het beoordelen van deze projectaanvragen ligt bij het WF. Dit is een zelfstandige beoordeling. Deze staat los van het Investeringskader. De aanvragen zullen moeten passen binnen de regels van het WF. In de programmeringsfase van het Investeringskader heeft het WF een informerende en adviserende rol. Dit zowel richting regie- en opgaveteams als richting initiatiefnemers.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *