Noord-Nederland wil versnelling spoor

GRONINGEN – “Zet nu stappen in het versnellen van de treinverbinding tussen de Randstad en het Noorden.” Dat was de oproep van Noord-Nederland aan het kabinet in het bestuurlijk overleg MIRT van 26 november.  

De ambitie om de reistijd per trein tussen de Randstad en Noord-Nederland vóór 2030 met minstens 30 minuten te verkorten, wordt breed gedragen. Niet alleen Noord-Nederland, ook Oost-Nederland en de Randstad pleiten voor deze investering. Daarnaast laat de eenduidigheid in de verkiezingsprogramma’s over dit onderwerp zien dat vrijwel het hele politieke spectrum deze ambitie steunt. 

Snelle verbinding Randstad-Noorden als basis voor spoornetwerk van de toekomst 

De versnelling naar Noord-Nederland is een randvoorwaarde om de basis op orde te brengen in het spoornetwerk van Nederland. Het Noorden vraagt het kabinet dan ook met klem om de versnelling van de verbinding met de Randstad als prioriteit op te nemen in het Toekomstbeeld OV 2040. Voor financiering van de snelle verbinding naar Noord-Nederland, waaronder de Lelylijn is het Nationale Groeifonds bij uitstek geschikt. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Toekomstbeeld OV 2040. Het toekomstig spoornetwerk verdient een ruggengraat van stevige (internationale) verbindingen tussen de landen en landsdelen. Betere spoorverbindingen naar de landsdelen zorgt uiteindelijk ook voor betere internationale verbindingen.  

Recent riep de Tweede Kamer het kabinet op om zich in te spannen om het tracé Amsterdam-Groningen-Scandinavië op het hoofdnetwerk van het Europese spoornetwerk te brengen. De realisatie van een snelle internationale verbinding Amsterdam-Groningen richting Hamburg en Scandinavië versterkt het duurzaam verdienvermogen van Nederland en biedt kansen voor woningbouw en spreiding van de druk op de Randstad. 

Decentralisatie sprinterdienst Zwolle-Leeuwarden 

In het overleg met het Rijk is ook gesproken over de decentralisatie van de sprinterdiensten. Het Rijk en de provincie Fryslân streven ernaar om in het voorjaar 2021 een decentralisatieconvenant te ondertekenen voor de sprinterdienst Zwolle-Leeuwarden. Randvoorwaarde van de regio voor deze decentralisatie is dat het reizigersproduct wordt verbeterd, daarvoor zijn aanpassingen in de infrastructuur noodzakelijk.

Het gaat dan om verschillende projecten, allemaal gericht op het realiseren van de frequentieverhoging van de sprinterdiensten. Zo moet het station Werpsterhoeke bij Leeuwarden worden ingepast als centrale OV-hub. Daarnaast is het nodig om de bijna afgeschreven HRMK spoorbrug te vervangen door een aquaduct, hiervoor is de regionale cofinanciering al gereserveerd. Verder moet onder meer de dienstregeling worden aangepast, zodat het treinstation bij Thialf Heerenveen bij evenementen kan worden gebruikt. 

De rijksbijdrage voor onder meer deze infrastructurele projecten is nog niet geregeld, maar deze moet uiteindelijk worden vastgelegd in het decentralisatieconvenant. 

Nieuwe internationale trein: vanaf 2025 naar Bad Bentheim 

In het bestuurlijk overleg is verder een mooi besluit genomen: het Rijk heeft 10 miljoen euro gereserveerd om personenvervoer vanaf eind 2024 te realiseren tussen Coevorden en Neuenhaus. De verbinding Emmen-Rheine heeft op dit moment wel al goederenspoor, maar grensoverschrijdend reizigersvervoer is nog niet mogelijk.  

De reservering van 10 miljoen wordt definitief wanneer er meer duidelijkheid is over bijvoorbeeld de voorkeursvariant en de bijbehorende kosten, de zero-emissie-ambitie en de toekomstige exploitatie. De provincie Drenthe wil 3 miljoen reserveren, maar besluitvorming in de Provinciale Staten moet nog plaatsvinden.  

Bron SNN

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *