Nog geen sanering stortplaatsen Hollumer Duinen

HOLLUM – Op de NAM-locatie HOA1 ter hoogte van paal 3 is een sanering gaande die in november 2018 is begonnen. Het grootste deel van het met barium, minerale olie en xylenen vervuilde zand is inmiddels afgegraven en afgevoerd. Het wordt tijdelijk gestort op het terrein aan de Smitteweg, in de Ballumerbocht. Vandaar wordt het per schip afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf aan de wal.

De sanering van de drie stortlocaties bij het Tromppad worden nu niet aangepakt. In de jaren 60 werd daar boorspoeling gestort. Bij de locatiesanering is de NAM de opdrachtgever en verantwoordelijke. De drie locaties westelijk van de boorlocatie liggen op het bordje van Rijkswaterstaat. RWS-NN: “Het klopt dat de drie stortlocaties inderdaad een verantwoordelijkheid zijn van het Rijk. Die worden nu niet meegenomen, daarvoor is eerst aanvullend onderzoek nodig. Uiterlijk in 2021 zal met deze sanering zijn gestart.” RWS-NN hanteert daarbij een andere datum dan FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing). De FUMO zegt dat de sanering voor 17 mei 2021 gedaan moet zijn. FUMO: “In een beschikking van 17 mei 2017 is vastgesteld dat de drie stortplaatsen vanwege de onderlinge samenhang tezamen één geval van ernstige bodemverontreiniging vormen waarvan de sanering spoedeisend is vanwege actuele ecologische risico’s. In die beschikking is vastgesteld dat sanering moet plaatsvinden binnen vier jaar na de beschikking, dus voor 17 mei 2021.”

Bij de beoordeling van de saneringsurgentie van de boorlocatie hebben RWS, NAM en ook de FUMO zich laten overvallen door de snelheid waarop de erosie toesloeg. Zij contstateerden dat de bodem verontreinigd was, maar dat de sanering niet urgent was. De snelle erosie had de sanering wél urgent moeten maken. Na de storm van 8 januari 2019 verdween ongeveer 4400 kubieke meter zand met verontreiniging van de mijnbouwlocatie in zee. Er was al op 3 november 2016 ingestemd met de sanering, waarmee pas twee jaar later een aanvang werd gemaakt. Te laat, bleek in de tweede week van dit jaar. Ameland mag hopen dat de ezel zich niet tweemaal aan dezelfde steen stoot.

⇒ Lees hier Boorspoeling en biJna blow out op Ameland

Dossier Aardgaswinning

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *