Nog geen plan voor ouderenzorg en De Stelp

BALLUM – Er is nog steeds geen plan van aanpak voor de toekomstbestendige ouderenzorg op Ameland. De toekomst van zorgcentrum De Stelp hangt nog steeds aan een zijden draad. “Ondanks een getekende intentieverklaring is het nog niet gelukt om tot een plan van aanpak te komen voor een toekomstbestendige ouderenzorg op Ameland”, laat gemeente Ameland vandaag weten. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat nu helpen om tot een oplossing te komen. De gemeente meldt dat het overkort vasthoudt aan de doelstelling ‘Duurzame zorg op het eiland, zo compleet mogelijk’. De bemiddelaar moet Kwadrant en Thuiszorg op één lijn brengen.

Hoofdlijnen

Alle betrokken partijen zijn het op hoofdlijnen eens over de eisen waar de ouderenzorg op Ameland aan moet voldoen. Het programma van eisen is ook al grotendeels afgestemd met de andere ketenpartners op het eiland. Veel lastiger is de organisatievorm: komt er een nieuwe zorgorganisatie of wordt het een samenwerkingsmodel? Daarbij is er ook nog onzekerheid over de kosten en de baten. De gemeente Ameland stelt als randvoorwaarde dat de zorg straks vanuit één uitvoeringsorganisatie wordt georganiseerd.

Wethouder

Op verschillende manieren heeft de gemeente de samenwerking gestimuleerd en ook gefaciliteerd, zegt wethouder Linda van der Deen. “Om toch op korte termijn tot een afronding en resultaat te komen is in goed onderling overleg tussen partijen nu besloten om een mediator in te zetten tussen De KwadrantGroep en Thuiszorg Het Friese Land. Zorgverzekeraar De Friesland en Zorgkantoor Friesland zijn hier bij betrokken.

Mediator

De mediator is een onafhankelijke bemiddelaar en is aangesteld door de betrokken partijen. De eerste bijeenkomst is geweest en de opdracht waarmee de mediator aan het werk gaat wordt door de betrokken partijen gezamenlijk opgesteld. De gemeente is hierbij betrokken.

Duidelijkheid

Wethouder Linda van der Deen: “Ik wil alle betrokkenen, en zeker de inwoners van Ameland, snel meer duidelijkheid kunnen bieden. Ook de medewerkers van de betrokken zorgorganisaties op het eiland. We moeten niet vergeten dat deze mensen van de KwadrantGroep en Thuiszorg het Friese Land dagelijks bezig zijn met hun werk. Zij leveren nu al die kwalitatief hoogwaardige zorg waar we over spreken.”

Projectgroep

Gemeente Ameland beloofde eerst in augustus en toen in september 2016 om eind 2016 met een plan van aanpak te komen. Durk Kooistra van Kwadrant en Klaas Kuilman van Thuiszorg Het Friese Land zaten in de projectgroep, samen met Han Westerhof als proejctleider en Ellen Manshande namens de gemeente. Eind september 2016 was er een werkconferentie waar mensen uit de zorgsector op Ameland voor waren uitgenodigd. Inzet was dat Kwadrant en de Thuiszorg de zorg zouden leveren en de gemeente zou investeren in de stenen en de ruimten zou verhuren aan de zorgaanbieders.

Vertraagd plan

De uitwerking van het plan werd vertraagd omdat Kooistra wegens ziekte uitviel en er in december 2016 een vervanger moest worden ingewerkt. Dat is Wander Blaauw. Onder leiding van onafhankelijk projectleider Han Westerhof gingen zij verder. De termijn dat het plan klaar zou zijn werd verschoven naar januari, maar ook die termijn werd niet gehaald. Twee maanden later wordt duidelijk dat de twee zorgaanbieders, die bezworen met elkaar samen te zullen werken, het zonder een bemiddelaar niet klaren.

De Stelp

Zorgcentrum De Stelp wordt ondertussen gedoogd: de brandveiligheid is niet op orde en de gedoogsituatie mag tot 1 april 2017 duren. De Stelp en de ouderenzorg kennen de afgelopen jaren een roerige geschiedenis: in 2012 ging overkoepelende organisatie Pasana samen met Nij Smellinghe, in 2013 leek een nieuwe De Stelp dichterbij te komen. In april 2014 was de situatie onduidelijk: "Hoe komt het met De Stelp?". In november 2014 kreeg Ameland te horen dat De Stelp dicht zou gaan, in december 2014 werd een Werkgroep Ouderenzorg geformeerd, in februari 2015 lag er een "Visie". In augustus wordt de projectgroep samengesteld. Raadsleden wilden nauw bij het project worden betrokken, maar dat zag de wethouder anders.

⇒ klik Dossier Zorg op Ameland aan om alles over de ouderenzorg op Ameland te lezen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18268

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *