Noardwest-Fryslân wil Regio Deal treffen met het Rijk

Geplaatst op: 18 januari 2022 - Categorie: Alles & Algemeen

LEEUWARDEN - De regio Noardwest-Fryslân is er klaar voor om het landschap, de economie, de leefbaarheid en het welzijn van de regio te versterken en verbeteren. De provincie Fryslân, de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden en Wetterskip Fryslân maakten een schets van de opgaven en kansen in het gebied Noardwest-Fryslân. Dat staat in het stuk ‘Noardwest-Fryslân: in nije tiid’. Deze schets is een eerste aanzet waarmee de overheden een Regio Deal willen treffen met het Rijk. Met een Regio Deal krijgen regio’s de kans om met geld van het Rijk maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Uitdagingen in de regio Noardwest-Fryslân
Er liggen uitdagingen in met name het landelijk gebied van deze regio. Denk aan vergrijzing en ontgroening: er zullen meer ouderen zijn en minder jongeren. Dit heeft invloed op de arbeidsmarkt en economie, op draagvlak voor voorzieningen en kan invloed hebben op de kwaliteit van de woningen. Ook op het gebied van landschap en landbouw liggen uitdagingen: onder andere bodemdaling, uitstoot schadelijke stoffen en afvalstromen.

Bouwen aan een duurzaam systeem
De overheden willen een koers inzetten voor het landschap en haar bewoners in Noardwest-Fryslân. Een greep uit de kansen in het gebied: Inzetten op duurzame landbouwprojecten, versterking woon- en vestigingsklimaat, een sterke zeedijk, goede bereikbaarheid met OV, visserij perspectief bieden, recreatie rondom water, bereikbaarheid zee- en veerhaven, toeristen een beleving bieden om enthousiaste en loyale bezoekers te krijgen. En nog meer.

Van schets naar concrete projectvoorstellen
Aan de hand van de globale schets met opgaven en kansen worden projectvoorstellen, doelstellingen en resultaten, en activiteiten uitgewerkt. De verwachting is dat in het najaar van 2022 een aanvraag voor een Regio Deal kan worden ingediend bij het Rijk.
Bron Provincie Fryslân

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?