Nijpels informeert fractievoorzitters Tweede Kamer over onmisbaarheid SAR voor Waddenregio

LEEUWARDEN – Commissaris van de Koningin Ed Nijpels stuurt vandaag een brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Met deze brief wil Nijpels de fractievoorzitters informeren over het belang van de SAR-eenheid voor het Waddengebied. Dit in aanvulling op de antwoorden van de minister van Defensie op Kamervragen hierover. De minister is nog steeds voornemens de SAR-eenheid te verplaatsen.
Nijpels verzoekt de fractievoorzitters de brief te betrekken bij het na het zomerreces te houden algemene overleg van de Vaste Kamercommissie van Defensie over dit onderwerp. Hij hoopt dat zij dan het belang van inbedding in de bestaande hulpverleningsketen en de noodzaak tot het handhaven van de SAR-eenheid op de vliegbasis Leeuwarden onderkennen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *