Nieuwjaarstoespraak van De Hoop

BALLUM – Maandag 4 januari organiseerde gemeente Ameland de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Burgemeester Albert de Hoop sprak er de volgende woorden:

 

"Geachte toehoorders,

 

Het jaar 2009 ligt alweer achter ons. Een jaar die bij de aanvang ervan veel deed vrezen. Het jaar werd aangekondigd als hét crisisjaar en wij wisten allemaal niet wat ons te wachten stond.

 

Gelukkig bleek, met Nederlandse nuchterheid, dat de soep niet zo heet werd gegeten als opgediend. Ameland heeft een goed jaar achter de rug, met aanvankelijk een aarzelende start, maar uiteindelijk hebben wederom dit jaar meer toeristen Ameland bezocht als het jaar daarvoor.

 

Overigens is dat volgens oud calvinistisch gebruik nog geen reden om achterover te gaan leunen. Ook in het komende jaar zullen we het weer waar moeten gaan maken voor onze klanten.

Dat geldt voor onze toeristische klant maar ook zeker voor de relatie tussen de gemeente en de burgers van Ameland.

 

Om kwaliteit te kunnen bieden is het noodzakelijk om visie en beleid te hebben op de producten die we bieden.

Daarnaast is het misschien van nog wel veel meer belang, dat diegenen die de producten leveren, dat doen met professionaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Daarbij moet altijd de vraag voor ogen blijven…. Voor wie doe ik het!  Voor een klant!!!

 

2010 is het jaar dat er weer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Dat biedt mij de gelegenheid om terug te kijken op de afgelopen vier jaar en de balans van dit college op te maken.

 

Het huidige college had beslist een moeilijke start.

Financieel stond Ameland er vier jaar geleden niet goed voor, en vanwege meerdere jaren begrotingstekorten dreigde de provincie met ondertoezichtstelling. Tegelijkertijd speelde in die jaren de discussie over de zelfstandigheid van kleine gemeenten en dus ook van de waddeneilanden. Sanering van de financiën was daarbij een hoofdtaak en ook moesten we laten zien dat een gemeente als Ameland wel degelijk in staat is om zelfstandig de benodigde kwaliteit te leveren.

 

Onder deze vlag moest de tering naar de nering worden gezet en dat betekent gewoon dat er even geen geld is voor te grote ambities en projecten. Eerst het huishoudboekje op orde was het devies.

 

Het huishoudboekje is op orde gebracht, en onlangs heeft u kunnen lezen in diverse krantenartikelen waar dat toe leidt.

 

Ameland, bleek uit statistieken, is een gemeente die relatief gezien het minst afhankelijk is van rijksbijdragen.

En dat is belangrijk omdat de rijksbijdrage de komende jaren vanwege de bezuinigingen zal afnemen.

Dit betekent dus dat Ameland nu weer een gezonde financiële positie heeft waarbij de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen goed is.

 

Maar nog steeds geen reden om achterover te gaan leunen!

Ook de komende jaren zal de gemeente erg goed op haar geld moeten passen en waar mogelijk nog wat aansterken.

Daarbij is het devies;  geen geld uitgeven waar geen dekking tegenover staat!

 

Gelukkig zijn de afgelopen jaren weer voor enkele miljoenen aan reserveringen en vervangingen opgenomen in de begroting.

 

Toch heeft het college wel enkele ambities kunnen realiseren in de afgelopen jaren. Samen met duurzaamheidpartners NAM, Gasterra en Eneco is er voor miljoenen geïnvesteerd in duurzaamheidsprojecten zoals; het waterstofproject, het plaatsen van 100 elektriciteit opwekkende cv ketels, en het openbaar vervoer middels bussen op aardgas.

 

Zo is de bouw van de beide musea succesvol afgerond, is er een mooie openbare bibliotheekvoorziening gekomen en is besloten tot de bouw van de nieuwe BWS.

 

Er is nu een actuele meerjarenvisie (met financiële dekking) voor het wegenonderhoud en de mobiliteit en er zijn diverse bestemmingsplannen vernieuwd of bijna vernieuwd.

 

En Wagenborg begint in 2010 met een sneldienst (watertaxi) zodat schoolkinderen en forenzen sneller van en naar de wal kunnen.

De parkeerplaats in Holwerd zal 24 uur toegankelijk zijn en er komen parkeerplaatsen, dichtbij de boot, die door Amelanders voor een heel jaar exclusief gehuurd kunnen worden.

 

Uit het jaaroverzicht van gemeentelijke heffingen en belastingen van Friese gemeenten staat Ameland ook voor 2009/2010 weer (bijna) onderaan de lijst van gemeenten met de laagste heffingen.

 

Kortom een collegeperiode die gekenmerkt mag worden als een periode van opbouw en versterken van een gezonde financiële positie.

 

Voor mij was dit het eerste college dat ik mocht leiden als burgemeester en ik dank de beide collegeleden voor de prettige sfeer en de collegialiteit waarin we ons werk hebben kunnen doen.

 

Als burgemeester ben je altijd afhankelijk van wat de verkiezingen ons oplevert en ik hoop ook de komende vier jaar weer met een collegiaal en daadkrachtig bestuur te mogen werken.

 

 

Nog even een statistiekje;

 

Uit het jaaroverzicht in de Leeuwarder courant van donderdag jl. bleek dat Ameland in 2009 procentueel de meeste bevolkingsgroei heeft gekend van heel Friesland.

Helaas stond de conclusie verkeerd ingekleurd op het bijbehorende kaartje. Ik heb dan ook direct een ingezonden stukje ingediend bij de krant ter rectificatie.

 

Ameland moet verder in de vaart der volkeren.

Wij werken goed bestuurlijk samen met de andere waddeneilanden en dat is naast een gezonde financiële positie een voorwaarde voor zelfstandigheid.

 

De crisis is nog niet over en daarom is het van groot belang dat we op onze centen blijven letten. Toch zal er ook geïnvesteerd moeten worden, door zowel de gemeente als de ondernemers op het eiland.

 

Hierbij gewoon enkele dingen van mijn zijde  ter overdenking.

Ameland zou bijvoorbeeld een goed familiehotel aan zee kunnen gebruiken. Vroeger kwam mijn oma nog in Scheltema en Steinvoorte.

 

Ameland zal vroeg of laat toch iets moeten gaan doen aan haar toegangspoort (de veerdam en haven). Een verhoging van de dam, een promenade naar Nes en een moderne marina.

 

En wat dacht u van een mooie Wellness slechtweervoorziening op het eiland.

 

Ook het vliegveld kan een oppepper gebruiken in combinatie met kwaliteitsontwikkeling in de omgeving Ballum.

 

En wat te denken van de ambitie om in 2020 energie zelfvoorzienend te kunnen zijn als eiland.

 

Er zal nog een heleboel moeten gebeuren de komende jaren.

Ik zie er naar uit om al deze toekomstplannen met u te ontwikkelen en ik ben benieuwd wie er mee gaan doen.

 

Dan wil ik nog een zorg met u delen over de veiligheid op zee en die van de eilanden.

Uit eigen ervaring als burgemeester maar ook als voorzitter van de internationale milieuorganisatie van kustgemeenten (KIMO) weet ik dat het vaargebied boven de waddeneilanden als drukste ter wereld bekend staat.

 

Op drukke dagen gaan hier soms 40 tot 60 schepen voorbij.

Bij calamiteiten ligt de coördinatie van het scheepvaartverkeer bij de Kustwacht. In dit kustvak ligt 1 sleepboot standby (en die is onlangs uitgebrand). Ook voor de Duitse kust ligt 1 sleepboot stand-by.

 

De kustroute boven de waddeneilanden zal de komende jaren vanwege uitbreiding van de havens in Hamburg, Wilhelmshafen en Eemshaven alleen maar toenemen. Ik maak mij zorgen over de coördinatie in dit internationale zeegebied.

 

Er zou een trilaterale verkeerscoördinator moeten worden aangesteld die regelt wie allemaal aan zet is bij calamiteiten.

Bij de laatste ongevallen met overboordslaande containers stonden we gewoon met z’n allen te kijken hoe de containers tegen het gasplatform aanbotsten.

 

Was dit te voorkomen?

Er waren op dat moment drie schepen tegelijkertijd in de problemen. Waren we voldoende toegerust om in te grijpen?

Ik denk dat de rijksoverheden van de drie landen en ook de reders hier de handen ineen moeten slaan om een goede gebiedsgerichte organisatie op te richten, die deze coördinatie bij rampen en bijna rampen op zich neemt. Noem het maar een verkeersleider voor de Duitse bocht of zoiets. Ik zal mijn zorgen ook overbrengen aan de betrokken organen.

 

Ik wens u allen een goed en gezond 2010 toe waarbij het eilandgevoel en de zorg voor elkaar niet uit het oog verloren zal gaan."  

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *