Nieuwjaarstoespraak burgemeester Ameland

BALLUM – Vanmiddag tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Ballum heeft burgemeester Albert de Hoop van Ameland zijn Nieuwjaarstoespraak voor 2015 gehouden.

"Beste toehoorders,

Welkom allemaal op onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Ameland.

Dit is alweer de achtste keer dat ik hier mag staan om u als burgemeester van Ameland toe te spreken tijdens de nieuwjaarsreceptie. En ik sta hier nog steeds met veel plezier.

Burgemeester mogen zijn in zo’n bijzondere gemeenschap, op zo’n mooi eiland, is voor mij en mijn vrouw nog steeds een voorrecht.

We zijn de mensen van Ameland gaan kennen en we voelen er ons mee verbonden.

Waar in Nederland, behalve op de andere eilanden, vind je zo’n unieke situatie dat de hele gemeente vanaf half acht ’s avonds tot half acht ’s ochtends is afgesloten van de buitenwereld voor fysiek contact.

Waar in Nederland komt het voor dat tijdens storm of ijsgang de gemeente onbereikbaar is.

Dat kan alleen op eilanden!

En de bevolking is daar aan gewend en op ingesteld. Dat maakt deze gemeenschap zo uniek.

Op Ameland leven we tegenwoordig hoofdzakelijk van toerisme, en dat was ook het afgelopen jaar het geval.

2014 is wederom een goed jaar voor de Amelandse economie geweest.

Toch is het belangrijk dat de Amelandse economie zich versterkt en vernieuwd.

Om een goede economie te houden moeten er vandaag vernieuwingen worden ingezet, zodat de komende jaren daar de vruchten van kunnen worden geplukt.

Stilstand hierin is zeker achteruitgang.

Het is voor de werkgelegenheid op Ameland van belang dat er meer diversiteit, ook op het toeristische vlak wordt geboden.

Jongeren van Ameland die afstuderen aan de wal zouden ook de kans moeten krijgen op werk op Ameland, in een breed scala van aanbod.

Hiervoor moeten moedige besluiten worden genomen door ondernemers en door de gemeenteraad, waarbij behoud van het oude en vertrouwde niet altijd de oplossing is voor de toekomst.

Met een veelzijdig aanbod van voorzieningen zal Ameland zich ook naar de toekomst kunnen profileren als “de place to be.”

Ook is het belangrijk om de andere bedrijfstakken op het eiland voldoende ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen en bedrijfsopvolgers een goede toekomst te bieden.

Naast lief was er ook helaas veel leed in 2014.

Er zijn ons helaas dierbaren ontvallen, vaak op veel te jonge leeftijd.

We hebben allemaal meegeleefd met de mensen die dit verdriet overkwam, en ik wens iedereen die dat aangaat heel veel sterkte toe.

Het zal niemand onopgemerkt zijn gebleven, dat de regering van ons land verleden jaar een paar belangrijke besluiten heeft genomen op het terrein van de jongeren en ouderenzorg.

Het zogenaamde sociale domein is gedecentraliseerd van Rijk naar Gemeente, maar wel met daarbij dringende instructies van de ministers en tweede kamer.

Deze veranderingen zijn op zich zo slecht nog niet, als het gaat om taken die beter door gemeenten kunnen worden gedaan.

Dat daarbij tevens op Rijksniveau een forse bezuiniging wordt ingeboekt is minder fraai, en de toekomst zal uitwijzen of gemeenten met hun geld zullen uitkomen.

De gemeente Ameland heeft voor deze taken, al vroegtijdig reserveringen opgenomen in de begroting, en voor het jaar 2015 weer een sluitende begroting kunnen laten vaststellen door de gemeenteraad. Waarvoor dank aan de raadsleden.

De situatie van de ouderenzorg op het eiland is in het najaar van 2014 nog verder onzeker geworden doordat de ouderzorginstelling Pasana failliet ging.  

Dit heeft terecht veel onrust gegeven op het eiland.

Met man en macht wordt er momenteel gewerkt aan een oplossing, waarbij het college met hulp van de raad, een goede positie inneemt bij het zorgkantoor en de curator van Pasana.

De ouderenzorg zal veranderen, dat is nu eenmaal het besluit van de regering.

Mensen wonen langer thuis, en zullen meer hulp aan huis krijgen.

Maar als het echt niet meer kan, dan zal er een geschikt verzorgingsaanbod op het eiland moeten zijn.

Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat voor Ameland een passende oplossing wordt gevonden, want er zal altijd goede ouderenzorg moeten zijn op het eiland.

De gemeenteraad van Ameland heeft ook al jaren de wens uitgesproken om een duurzaam zelfvoorzienend eiland te willen zijn, en er zijn de afgelopen jaren al heel wat stapjes gezet. Maar 2015 zal het jaar van de actie moeten worden van deze door de raad uitgesproken doelstelling. We staan aan de vooravond om voor 1500 tot 1700 huishoudens op het eiland de elektriciteitsvoorziening in eigen hand te hebben middels het geplande zonnepark. De vergunningen zijn op orde, de subsidies toegezegd. Het projectteam staat klaar voor de aanbesteding, en de gemeenteraad zal de laatste besluiten binnenkort moeten nemen.

Kortom 2015 wordt het jaar van de waarheid. Het jaar dat we onze beloftes moeten waarmaken. Ook hierin is Ameland een uniek en ambitieus eiland.

Dames en heren,

Ik mag wensen dat Ameland van 2015 weer net zo’n succesvol jaar maakt als dat in 2014 was, maar nogmaals dat gaat niet vanzelf.

Dus daarom roep ik iedereen, burger, ondernemer, raadslid, wethouder, en ook mijzelf op, om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, initiatiefrijk te zijn, en met veel enthousiasme te ondernemen en te handelen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit met zijn allen kunnen en daarmee het hele eiland een dienst kunnen bewijzen.

Mijn vrouw en ik wensen u een goed 2015 toe."

⇒ lees hier meer over Burgemeester van Ameland: Albert de Hoop

lees hier over Duurzaam Ameland en Duurzame Waddeneilanden

⇒ lees hier meer over Gemeente Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *