Nieuwjaarsrede van Stoel

NES – Vanmiddag was de nieuwjaarsreceptie, voor het eerst sinds jaren niet in de hal van het gemeentehuis. De samenkomst werd georganiseerd door de gemeente in samenwerking met Ondernemers Platform Ameland en Horecavereniging Ameland in Westcord Hotel Noordsee. Burgemeester Leo Pieter Stoel hield een nieuwjaarsrede. Het was zijn eerste, want de vorige nieuwjaarsbijeenkomsten gingen wegens corona maatregelen niet door.

"Dames en heren, Welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Ameland, het Ondernemers Platform Ameland en Horeca Nederland Afdeling Ameland. 

Ik hoop dat u allen voorzien bent van een drankje, zodat we zo meteen een toast uit kunnen brengen 

Een receptie van de gemeente samen met ondernemersorganisaties omdat samenwerken op Ameland belangrijk is. In plaats van meerdere kleine recepties naast elkaar, nu een gezamenlijke receptie. Deze samenwerking is niet exclusief voor gemeente en de ondernemersorganisaties, ook andere organisaties zijn welkom om in de toekomst mee te doen. Zij kunnen dit als ze dit wensen bij de gemeente aangeven. 

Ik ben blij dat ik na 3 jaar u voor het eerst op een nieuwjaarsreceptie kan toespreken. 

Graag kijk ik met u terug op het jaar na corona, op wat afgelopen jaar gerealiseerd is, wat ons nog te doen staat en plaats ik een en ander aan het eind in een bredere context. 

Tot begin van 2022 hadden we te maken met de corona pandemie. Een pandemie die veel improvisatievermogen vroeg van onze inwoners, van onze ondernemers, maar ook van de gemeente. Direct na de corona gingen we door in de volgende crisis met de inval van de Russen in de Oekraïne, vluchtelingen zochten opvang, prijzen gingen snel omhoog. 

In maart hadden we gemeenteraadsverkiezingen, 71,2% van onze stemgerechtigden gingen stemmen, zij stemden voor stabiliteit in de gemeente politiek.

Het was fijn om een redelijk normale zomer te hebben, waarbij de traditionele, Duitse, gasten van Ameland weer terugkwamen. Het prijsniveau ook op Ameland steeg, hopelijk maken we met elkaar Ameland niet te duur, zodat we bereikbaar blijven voor alle lagen van de bevolking

Evenementen zoals MadNes, het Roggefestival en diverse sportevenementen konden weer doorgang vinden. Sinterklaas en Kerst konden weer op een normale manier worden gevierd. Geen beperkingen meer in het aantal gasten.

Over het algemeen gesproken zijn we de coronaperiode goed doorgekomen. Economisch hebben we niet de terugval gezien waar we bang voor waren. Maatschappelijk heb ik veel onderlinge steun gezien. Dit laat onverlet dat individueel mensen en ondernemers soms hard getroffen zijn door deze pandemie, laten we hen niet vergeten. Ook zie ik dat een aantal verenigingen moeite hebben met hun ledenbestand en om voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben, hier liggen soms stevige zorgen. 

Ik heb blij met de rustige en plezierige jaarwisseling die we op Ameland gehad hebben. Er is weinig schade aangericht en mijn indruk is, dat het zware vuurwerk ook minder was dan voorgaande jaren. Helaas moeten er in Buren meerdere vierkante meters straatstenen vervangen worden als gevolg van diverse branden. Dit blijft zonde van ons gemeenschapsgeld. Hopelijk kunnen we volgend jaar oud en nieuw zonder schade vieren. 

Er zijn veel woningen gebouwd en dat is maar goed ook, in 2022 is het aantal inwoners van Ameland weer gestegen, en hebben we de grens van 3800 inwoners gepasseerd. 

De jachthaven is vernieuwd.

Er is een besluit genomen over De Stelp.

Het Waddenprogramma om de leefbaarheid op de Waddeneilanden is vastgesteld en heeft als basis gediend voor een aanvraag voor de Regiodeal. De eerste 5 miljoen is door de 5 Waddeneilanden ontvangen. We zijn heel benieuwd of het rijk de deal met de Waddeneilanden aan wil gaan.

Een vergunningaanvraag voor nieuwbouw op het zwembadterrein in De Vleijen is ontvangen

Niet alles lukt. De energierotonde in de Ballumerbocht is nog niet gerealiseerd. Er staat nu een proefopstelling met waterstof om te laten zien hoe dat werkt. Besluiten over het zonnepark zijn genomen, echter de voorbereidingen voor de vergister zijn nog niet rond. 

Van de vijf korte termijn maatregelen om de betrouwbaarheid van de Veerbinding te vergroten, zijn er vier gerealiseerd. De afkorting in de laatste lus voor Nes is helaas niet mogelijk gebleken.

Het blijft lastig om voor medewerkers van onze ondernemers, maar ook van andere organisaties zoals politie, onderwijs en zorg, onderkomens te vinden.

Er valt nog veel te doen. Een nieuw raads- en coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen.

De problemen met de betrouwbaarheid van de Veerverbinding, de nieuwe concessie, de bereikbaarheid van Ameland op lange termijn, waarbij op tij varen voor ons niet acceptabel is en op tijd varen ons doel.

Het realiseren van de energierotonde en invullen van de doelstelling om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Voor Amelander ondernemers en de gemeente ligt hier een grote uitdaging.

Samen met de boeren en de Provincie moeten we verder invulling geven aan het Fries Programma Landelijk Gebied en de bijbehorende de stikstof doelstellingen, op de kleine schaal van Ameland is dit geen sinecure, zeker omdat we weten dat veel stikstof van buiten het eiland komt. We moeten verder aan de slag met het vraagstuk om personeel te vinden en te binden. Zowel ondernemers als de gemeente staan voor de grote uitdaging om een aantrekkelijk werkgever te blijven voor medewerkers. Hierin staan we niet alleen, dit is een landelijke trend. 

Met elkaar kiezen we in maart de Provincies de nieuwe leden van Provinciale Staten, zouden we dan weer om een opkomst van 70% mogen rekenen?

Uitgangspunt voor de komende jaren blijft het omgaan met respect voor elkaar. Het Nederlands Parlement geeft op dit punt niet altijd het goede voorbeeld, sociale media maken het makkelijker om uit de heup te schieten, dat draagt niet bij aan het welzijn en welbevinden in onze samenleving. Bij respect hoort ook vertrouwen en tolerantie, soms zul je een ander wat ruimte moeten gunnen om het plezierig met elkaar te mogen hebben. Tenslotte hebben we in het afgelopen jaar weer geleerd dat veiligheid geen vanzelfsprekendheid is en continu aandacht vraagt van ieder van ons.

Dit gezegd zijnde wens ik u en uw dierbaren namens het Ondernemers Platform Ameland, Horeca Nederland afdeling Ameland en het gemeentebestuur, een fijn, gezond en succesvol 2023 toe.

Laten we een toast uitbrengen op het nieuwe jaar."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *