Nieuwjaarsrede burgemeester Ameland

BALLUM – Vanmiddag was de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis te Ballum. Burgemeester Albert de Hoop hield de Nieuwjaarsrede.

"Geachte aanwezigen,

Zoals u allen zult begrijpen, is 2018 voor mij en mijn familie anders begonnen dan voorzien was. Niemand had kunnen zien aankomen, en mijn vrouw Ingrid nog het minst, dat zij op 7 december plotseling zou overlijden. Wij zijn 38 jaar gelukkig samen geweest en hebben tot de laatste dag genoten van ons leven. Namens mijn twee dochters wil ik u allemaal bedanken voor al het medeleven wat we hebben mogen ontvangen.

Ameland had en heeft bij Ingrid en mij altijd een warm plekje in ons hart, en ik heb de afgelopen dagen ook mogen ervaren hoe de Amelanders met ons meegeleefd hebben. Dank daarvoor.

2018 is ook het jaar waarop ik afscheid zal nemen als burgemeester. Ook daar had mijn vrouw het best moeilijk mee. Maar na 12 jaar komt aan het burgemeesterschap van Ameland op 1 juli 2018 een eind. Ik ben mij bewust dat sinds burgemeester Bolomeij in 1942 stopte, er niemand meer zo lang burgemeester was van de Pôlle. Het voelt ook nog steeds wat onwennig, vooral nu, omdat Ameland mijn thuis is waar ik mij geborgen voel.

2018 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen van 2014 hebben we maatregelen genomen waardoor een goed verloop ervan zoveel mogelijk gewaarborgd is. Er zullen, naar het zich laat aanzien, 6 politieke partijen meedoen aan deze verkiezingen, wat betekent dat de koek, van de raadszetels, door meer mensen verdeeld kan worden dan de afgelopen jaren.

De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de burgers op Ameland, en ik hoop dat u allen op 21 maart ook een goede keuze kunt maken wie of welke partij uw mening het best vertegenwoordigd. Want meningen en opvattingen, die zijn er!

Is Ameland toeristisch gezien op de goede weg?

Zien we de veranderingen in de toerisme markt wel voldoende aankomen?

Zijn investeerders van buiten welkom of moeten we het allemaal zelf doen?

Hoeveel toeristen kan het eiland herbergen?

Allemaal vragen die de lokale politiek moet beantwoorden.

Ik ben van opvatting dat er ook heel veel vragen zijn die je niet van te voren kunt beantwoorden, maar waarbij je met gezond verstand, en met een beetje lange termijn visie, er samen best wel uit komt. Zwart-wit standpunten zijn daarbij meestal niet behulpzaam om bij elkaar te komen. Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd, en Ameland is niet op één dag verbouwd.

Ameland zal ook het komende jaar verder gaan op haar weg naar totale duurzaamheid en zelfvoorzienendheid op energiegebied. Momenteel zijn we, samen met onze partners van Duurzaam Ameland, heel goed op weg. De wereldwijde discussie over klimaat en grondstoffen leert ons dat Ameland aan een goede zaak werkt. Samen met de bevolking van Ameland, met gebruikmaking van de charrettes, weet ik zeker dat we nog mooie dingen gaan doen met het thema duurzame energie.

Vorig jaar vroeg ik uw aandacht voor mededogen voor uw medemens. Niet alleen op Ameland, maar ook daarbuiten. De problematiek op ons Grieks collega eiland “Lesbos” is helaas nog niet minder geworden. Nog steeds wordt het eiland in de greep gehouden van de vluchtelingen problematiek. Hebben ze vorig jaar te maken gehad met een aardbeving, en wil het toerisme maar slecht weer op gang komen.

Ik hoop echt van harte dat we in 2018 met zijn allen in staat zijn om de wereld een klein beetje vriendelijker te maken. En daarmee zowel op Ameland als op Lesbos te beginnen. Laten we 2018 uitroepen tot jaar van “Verzoening”!

Ik wens u allen een goed 2018 toe, en ikzelf zal met mijn familie dit jaar de weg naar verwerking van ons verlies moeten gaan vinden. Ik hoop op uw steun daarbij.

Albert de Hoop

Burgemeester van Ameland"

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *