Nieuwe ‘woningen’ in Hollum en Ballum

HOLLUM – De actie “Vraag een gratis nestkast aan” van de vogelwacht Hollum-Ballum is een groot succes geworden. Als tegenprestatie voor de steun via de muntenactie van COOP Douwe Bakker kon de vogelwacht op ruim 60 adressen een gratis nestkast bezorgen.

Het belangrijkste doel van deze actie was de broedende tuinvogels geschikte woonruimte te bieden om te kunnen nestelen.

Bij de genummerde nestkast hebben de aanvragers een aantal handige tips en een nestkastkaart ontvangen waarop tijdens het broedseizoen de resultaten kunnen worden bijgehouden.

Op de nestkastkaart kan worden aangegeven of de nestkast bewoond is geweest, welke vogelsoort in de nestkast Nestkastgebroed heeft, hoeveel eieren er gelegd zijn, hoeveel  jonge vogels zijn uitgevlogen en of het broeden wel/niet succesvol is geweest.

Om een beeld te krijgen van de broedresultaten zal de vogelwacht na het broedseizoen de nestkastkaarten verzamelen, de gegevens inventariseren en verslag doen van de resultaten van de uitgezette nestkasten.

>>> het blog Vogewacht Ameland is Website van de Maand april 2012 

>>> of klik op de nestkast om op het blog te komen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *