Nieuwe route door ‘doorsteek’ in vaargeul Holwerd – Ameland

LEEUWARDEN – Rijkswaterstaat heeft een gedeelte van de vaargeul Holwerd – Ameland succesvol verlegd. Bij het bochtige gedeelte van de vaargeul is een rechte ‘doorsteek’ gemaakt naar de Zuiderspruit. De nieuwe route is minder bochtig en heeft een minder sterke stroming wat de bevaarbaarheid ten goede komt. Ook is deze route iets korter en is er op een kleiner traject baggerinzet nodig.

Vanwege de sterke natuurlijke morfologische dynamiek bleek de ‘oude’ bochtige route aan veranderingen onderhevig: uitbochting, hoge stroomsnelheden en dwarsstromen zorgden ervoor dat de vaargeul bij laagwater lastiger bevaarbaar was. Na onderzoek van Deltares is besloten om dit deel van vaarroute te verleggen.

Kenmerkend voor de Waddenzee zijn de natuurlijke processen die zorgen voor aan- en afvoer van water, zand en slib. De ligging van geulen verandert hierdoor continu. Om de eilanden voor de veerboten bereikbaar te houden baggert Rijkswaterstaat dagelijks.

Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

Voor een lange termijn oplossing werkt Rijkswaterstaat aan het vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland (VBA) 2030.

Bron RWS

Lees hier meer over verbetering veerverbinding

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 725

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *