Nieuwe regering zet meteen goede stappen voor het wad

HARLINGEN – De Waddenvereniging is blij met de zinnen over het wad in het regeerakkoord. “Historisch,” vindt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, “Dit is al veertig jaar een discussie. Nu is er eindelijk een knoop doorgehakt. Deze regering laat in ieder geval zien dat ze het wad een warm hart toedraagt.” In het regeerakkoord stelt de nieuwe coalitie: “Er komt één beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer.” Daarnaast is er aandacht voor het open waddenlandschap: “Het beschermen van belangrijke open ruimtes zoals het Groene Hart, de Waddenzee en de Veluwe blijft een belangrijk onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid.”

In 2013 signaleerde de Rekenkamer diverse problemen rond het beheer van de Waddenzee. In de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee proberen de diverse beheerders van de Waddenzee te komen tot een beter beheer. In 2018 willen zij samenwerken als ware ze één beheerder, maar de recent gepubliceerde tussentijdse evaluatie van dit proces durft niet te zeggen of dit doel wel haalbaar is. “Juist daarom is het zo belangrijk dat nu de nieuwe regering door gaat pakken met het beheer” stelt Arjan Berkhuysen. “Wij zien dit als een erkenning van het nieuwe kabinet dat er echt wat moet gebeuren. De Waddenzee is het enige natuurlijke Werelderfgoed van Nederland. Nederlanders vinden het ook nog het mooiste natuurgebied van het land. Reden genoeg dus om het goed te beschermen en te beheren.” 

Ook het open waddenlandschap staat onder druk. “Door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen is de openheid van het landschap sinds 2002 meer dan gehalveerd,” weet Arjan Berkhuysen. “Dat de nieuwe coalitie ook dit punt expliciet noemt, geeft hoop dat er serieus werk gemaakt gaat worden van bescherming van het open landschap.” Verder lijkt het regeerakkoord ten aanzien van natuur helaas wel mager ingevuld.

Bron: Waddenvereniging

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *