Nieuwe politieke partij op Ameland

NES – Ameland kent sinds vandaag een nieuwe politieke groepering: Christelijk Arbeid Ondernemend partij, de CAO partij. Voormannen zijn ondernemer Albert Huizeling en Wolter de Ree, die in de slagerij en supermarkt Dennis Ytsma in Buren werkt.

Huizeling en De Ree vormen voorlopig samen het bestuur, waarbij Huizeling de voorzitterstaken op zich neemt en penningmeester is en De Ree secretaris. Dinsdagochtend 3 december werden ten overstaan van notaris Sijtze Hellema de handtekeningen onder de oprichtingsakte gezet. De partij is tevens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voldoet daarmee aan de registratieverplichtingen. De CAO partij is een politieke vereniging met leden en een bestuur. De leden hebben het voor het zeggen en de vereniging is verplicht jaarlijks een ledenvergadering uit te schrijven.

De CAO partij wil Amelander burgers intensief betrekken bij het openbaar bestuur en "Ameland teruggeven aan de eilanders." De partij wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en gaat zich daarom registreren bij de gemeente Ameland. Albert Huizeling kandideert zich als gemeenteraadslid.

Binnenkort organiseert de partij een informatieavond. Een aantal speerpunten worden alvast prijsgegeven.

De vooruitgang op Ameland heeft de laatste jaren stil gestaan, meent de CAO partij, en “stilstand is achteruitgang.” Daartegen verzet de partij zich. Ook is de CAO partij tegen windmolens voor de kust. De partij staat lastenverlichting voor burgers en bedrijven voor. Een van de maatregelen om dat te bewerkstelligen is een huurverlaging van 10%.

De partij is tevens tegen belemmeringen die door Europese regelgeving wordt opgelegd aan jagers, wildbeheerders, boeren en vissers. Verder wil de CAO partij de passantenhaven bij Nes uitbreiden en moderniseren. Dat brengt meer havengelden op en meer toeristen naar Ameland. De partij ziet graag een kleine passantenhaven nabij Hollum en Ballum voor een betere economische toekomst van het eiland.

Huizeling is sinds 2010 verbonden aan de PVV en deed in mei 2011 mee aan Provinciale Statenverkiezing. Hij stond nummer 13 op de PVV lijst voor de Friese Staten. Amelanders kunnen voor de gemeenteraadsverkiezingen niet op de PVV stemmen. De partij van Geert Wilders doet in 2014 alleen in de gemeenten Den Haag en Almere mee.

Met de CAO partij willen de voormannen samen met de Amelanders aan de slag. “Wij zullen naar u luisteren en gaan actie ondernemen,” beloven ze. Huizeling over de toekomst van zijn partij: “We gaan er gewoon voor.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *