Nieuwe manager water bij Wetterskip Fryslân

LEEUWARDEN – Per 7 mei 2018 start Wendy Zuidema-Haans als manager water en directielid bij Wetterskip Fryslân. Zuidema-Haans (1972) uit Minnertsga is op dit moment directeur van de opleidingen Food & Dairy en Life Sciences & Technology bij Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast is zij nu nog namens het CDA lid van Provinciale Staten van Provincie Fryslân.

Wendy Zuidema-Haans is de opvolger van Hans Hiemstra die in november 2017 met pensioen ging. Als directielid en plaatsvervanger van secretaris-directeur Oeds Bijlsma zal zij zich volledig inzetten voor de grote uitdagingen waar Wetterskip Fryslân de komende decennia voor staat. Door de toename van neerslag, droogte en de verwachte zeespiegelstijging, het gevolg van de klimaatverandering, zijn forse aanpassingen nodig in het watersysteem. Dat vraagt van alle overheden en inwoners inzet van deskundigheid en verantwoordelijkheid en om aanvaardbare maatschappelijke kosten.

Heldere visie

‘Wendy Zuidema-Haans heeft een heldere visie als het gaat om complexe samenwerking. Zij weet resultaten te behalen door ruimte te scheppen voor verschillende belangen. En ze weet verbinding te realiseren door samen te zoeken naar antwoorden’, aldus Oeds Bijlsma, secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân houdt al 750 jaar de voeten droog en de dijken sterk. Samen met partners bedenkt het waterschap slimme, duurzame oplossingen om het water iedere dag schoon, veilig en op peil te houden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *