Nieuwe Kabinet: zorgen om Omrop Fryslân

LEEUWARDEN – Fryslân kan verder met het vergroenen van de economie en met de energieambities. Het regeerakkoord van  VVD en PvdA biedt mogelijkheden om de productie van duurzame energie te bevorderen. Gedeputeerde Staten van Fryslân vinden dit positief. Er zijn kansen om de Friese economie te stimuleren.

Ook is het provinciebestuur te spreken over het besluit om natuurgebieden uit de Ecologische Hoofdstructuur alsnog met elkaar te verbinden, zij het in een trager tempo dan eerder was beoogd. Er komen meer mogelijkheden om voorzieningen in krimpgebieden te behouden. De landbouw is als een belangrijke sector aangemerkt.

Offers

Dat ook Fryslân offers moet brengen om de crisis te bestrijden, is duidelijk. De provincie mag diverse kortingen van vele miljoenen euro’s verwachten op het provinciefonds. Ook krijgt ze alleen nog geld van het rijk voor taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid. Activiteiten op andere terreinen als cultuur moet de provincie voortaan volledig zelf betalen.

Verplicht schatkistbankieren kost Fryslân vanaf volgend jaar zo’n 10 miljoen euro per jaar. De invulling van de Wet Hof, die provincie-investeringen aan banden legt, is nog niet bekend.

Positie Omrop Fryslân

De bekostiging van de regionale omroepen haalt de nieuwe coalitie terug van provincie naar het rijk, inclusief een bezuiniging op de regiozenders. Dit baart Gedeputeerde Staten zorgen over de positie van Omrop Fryslân.

Toekomst provincie

Het nieuwe kabinet wil met de provincies buiten de Randstad spreken over schaalvergroting. Het College zal dat gesprek aangaan, maar onverkort vasthouden aan de zelfstandige positie van Fryslân zoals herhaaldelijk uitgesproken door Provinciale Staten en de bevolking.

Met de gemeentelijke herindeling kunnen gemeenten in Fryslân op de ingeslagen weg verder. Het kabinet streeft naar gemeenten met minstens 100.000 inwoners in 2025. Maar in dunbevolkte gebieden mogen gemeenten minder groot zijn.

>>> lees hier over de Media op Ameland

Faber Beheer

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *