Nieuwe geul op noordweststrand Ameland

HOLLUM – Ameland heeft er een nieuw natuurfenomeen bij: een geul vanaf de Lange Duinen-Noord naar de Noordzee. Wat de laatste jaren een bijna-doorbraak was, heeft zich aan de noordwestkant van het eiland ontwikkeld tot een echte doorbraak. En dan moet de echte storm nog komen. De doorbraak ligt ter hoogte van de oude NAM-locatie. De hekken rond de betonnen plaat staan om en nabij op het strand.

Geul

Strandwandelaars en strandrijders komen ter hoogte van de NAM-locatie op het strand plots voor een geul te staan.

Dynamisch kustbeheer

Op verschillende plekken op en rond het eiland is de laatste jaren zand gesuppleerd om de kust te verstevigen. Bij de Lange Duinen-Noord hanteert Rijkswaterstaat het principe van dynamisch kustbeheer: de natuur kan daar zijn gang gaan. De afslag van duinen door storm in de winter is gebruikelijk. Het zand dat afslaat blijft in het kustsysteem en versterkt het naburige strand of de vooroever.

Noordwestkust Ameland

De duinen langs de noordwestkust van Ameland braken twee jaar geleden bijna door. Over een lengte van een paar honderd meter waren zowat alle duinen weg. Rijkswaterstaat voorzag dat bij nieuwe stormachtige situaties met verhoogde waterstanden het natuurgebied Lange Duinen-Noord gedeeltelijk onder water zal lopen. Dat moment lijkt met de winterstorm op komst te zijn aangebroken. De veiligheid op het eiland komt hierdoor niet in het geding. De primaire waterkering op het eiland ligt verder landinwaarts en beschermt de bewoners tegen het buitenwater. Mocht het zeewater het natuurgebied inlopen dan zal dat geen problemen opleveren voor de aanwezige functies in het gebied. Rijkswaterstaat heeft hierover nauw contact met de NAM, Vitens, natuurorganisaties en gemeente Ameland.

Kustontwikkeling

Na flinke groei van de kust in de jaren ‘20 en ‘80 van de vorige eeuw slaat de kust van Noordwest-Ameland door grootschalige kustontwikkelingen weer langzaam af. Dat komt mede door de invloed van een geul die zich naar de kust beweegt en voor erosie zorgt. Rijkswaterstaat volgt deze ontwikkelingen nauwlettend.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *