Nieuw strandpaviljoen voor Nes

BALLUM – Het strand van Nes krijgt een nieuw strandpaviljoen op de plek van Buren van Nes. “Dit stuk leest als een roman,” zegt raadscommissielid Gatso Lamsma van Algemeen Belang Ameland over het projectplan. Hij verwoordt daarmee de algehele tevredenheid van de raad over dit project. Na het toeristische hoogseizoen van 2015 wordt er begonnen met de bouw om voor het seizoen van 2016 klaar te zijn.

Buren van Nes wil een jaarrond strandpaviljoen dat voldoet aan de kwalitatieve eisen van deze tijd en dat zware weeromstandigheden kan doorstaan. Het gebouw wordt iets groter dan het huidige en ook groter dan volgens het bestemmingsplan is toegestaan. De nok wordt 6,50 meter hoog, gemeten vanaf de vloer die op 7,40 boven NAP ligt. Het gebouw krijgt een oppervlakte van ongeveer 475 m², met het terras erbij wordt dat circa 850 m².

Het strandpaviljoen komt op palen te staan, hoog boven het strand. Het concept voor Buren van Nes is gebaseerd op een zwevend volume met uitstraling naar alle windstreken.

Het paviljoen is geen belemmering voor de natuur: die kan gewoon zijn gang gaan. Het plan voorziet in een routing waarlangs zich diverse functies kunnen groeperen: een uitkijkpunt, zitgelegenheid, fietsenstalling, uitgifte horeca, EHBO post en een speelruimte voor kinderen. Door het gebouw te koppelen aan een doorgaande routing ontstaat er een vloeiende overgang tussen boulevard, duin, strandafgang, paviljoen, strand en zee.

Het moet een traditioneel strandpaviljoen worden dat voor het grootste deel uit hout bestaat, met glas. Het dak wordt golvend met openingen tussen het hoofdvolume en de onderzijde van het dak. Deze openingen brengen het licht tot diep naar binnen. Het paviljoen krijgt hierdoor gedurende elke dag en elk seizoen en weertype een steeds wisselende sfeer. Van een afstand gezien ziet het paviljoen er vanuit iedere windrichting anders uit en toont het letterlijk zijn veelzijdigheid.

Rudolf Teuben, raadslid namens Ameland’82 vindt het paviljoenplan een kwaliteitsverbetering. Dat hij op het strand staat waar de storm tekeer kan gaan en de golven kunnen beuken, is een risico dat voor de ondernemer is. “Je weet het nooit,” zegt Teuben. Het nieuwe gebouw draagt bij aan de strandovergang, voegt het raadslid er aan toe.

PvdA raadscommissielid Tonnie Overdiep stipt nog even het belang van een strandbeleid aan. Wat wil Ameland met zijn stranden. “We moeten ons wapenen tegen plannen zoals Roompot in Zeeland.” Aan de Zeeuwse kust heeft de vakantieparkengigant huisjes op het strand gebouwd.

Ameland had bijna een strandbeleid, de notitie is klaar. De raad kon het niet eens worden over de inhoud: de ene fractie wilde een strenger strandbeleid en de andere juist een ruimer met meer ruimte voor ontwikkeling van nieuwe projecten. Wethouder Will Bakema reageert op de oproep van Overdiep met de woorden: “We moeten een wat eenvoudiger strandnotitie maken.” Hij wil het accommodatiebeleid op het strand omschrijven: “Om te voorkomen dat er wat gebeurt zonder dat we dat willen.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *