Nieuw leven voor monumenten

LEEUWARDEN – Voor het behoud en de herbestemming van monumenten is dit jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar. Nieuw in de subsidieregeling is de aandacht voor herbestemming. Gedeputeerde Jannewietske de Vries heeft dit vandaag bekendgemaakt bij het herbestemde pakhuis Hartelust in Leeuwarden.

1 Miljoen euro voor herbestemmingsplannen

“Herbestemmingsplannen, zoals het prachtig gerestaureerde pakhuis Hartelust, zo willen we er de komende tijd graag meer zien” zei gedeputeerde De Vries. In het Coalitieakkoord is aangegeven dat steeds meer karakteristieke gebouwen leeg komen te staan en te maken krijgen met achterstallig onderhoud. Het provinciebestuur wil de restauratie en het vernieuwend hergebruik van karakteristieke gebouwen stimuleren. Daarom is voor restauraties in combinatie met herbestemming 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Bol.com1,5 Miljoen euro voor restauratie en onderhoud

De overige 1,5 miljoen euro is bestemd voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarvan is er 3 ton gereserveerd voor de Stichtingen Alde Fryske Tsjerken en De Fryske Mole. Ook gemeentelijke monumenten kunnen voor subsidie in aanmerking komen als gemeenten zelf ook subsidie verlenen.

Bijna 1,5 miljoen euro van het bedrag is gedecentraliseerd rijksgeld. Subsidiestromen voor restauratie worden zo gebundeld en doelmatig ingezet. Gelet op de grote belangstelling en het relatief kleine budget geldt voor rijksmonumenten een ondergrens van 70.000 euro voor kerken en 50.000 euro voor andere monumenten. Plannen met een meer regulier onderhoudkarakter zijn hierdoor uitgesloten.

Werkgelegenheid stimuleren

Gedeputeerde De Vries: “Wat we belangrijk vinden met deze stimuleringsregeling is dat we ook de werkgelegenheid bij restauratiebedrijven stimuleren”. Eigenaren en derden zullen de 2,5 miljoen euro meer dan verdubbelen. Naast het behoud van de monumenten levert dit concreet werk op in een sector die het nu moeilijk heeft.

Subsidie aanvragen

Vanaf 3 september 2012 tot en met 8 oktober 2012 kunnen eigenaren van monumenten aanvragen indienen. Voor aanvragen voor restauraties in combinatie met herbestemming kan dat nog tot en met  31 december 2012. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Voor meer informatie: www.fryslan.nl/erfgoed .

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *