Nieuw insect ontdekt op Ameland

BUREN – Op de kwelder op het oostend van Ameland is een insect gevonden dat nog niet eerder in Nederland is aangetroffen. Het is de Delia quadripila, een vlieg uit de familie Anthomyiidea, die Zeeposteleinvlieg zou kunnen gaan heten. Deze zeldzame vlieg heeft larven die leven van het bladgroen van de Zeepostelein, een zeldzame kwelderplant.

Het exemplaar werd op 13 maart door Theo Kiewiet gevonden in het pop-stadium. Daarna is de pop uitgebroed in Meppel door amateurentomoloog Joke van Erkelens en zij kreeg deze zeldzaamheid voor het eerst in beeld. Niet voor het eerst overigens dat zij iets nieuws ontdekte, al eerder vond zij acht nieuwe egle inectensoorten in Nederland.

Op de Vennootkwelder ingeklemd tussen het Oerd en de Kooikersduinen, een uniek getijdengebied op de Wadden dat al meer dan 100 jaar beweid wordt, zijn ongeveer 120 soorten insecten waargenomen. Deze nieuwe aanwinst, de 'Zeeposteleinvlieg', zal zeker niet de laatste zijn, want diverse wespen en vliegen die bij de broedresultaten van de collectie poppen bij entomoloog Van Erkelens het levenslicht zagen, moeten nog op naam worden gebracht. Met hulp van andere insectenkenners zal geprobeerd worden die te achterhalen. Het is goed mogelijk dat daar meer zeldzaamheden tussen zitten.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *