Nieuw boek Straatsma dit najaar te koop

NES – Verrassende inkijkjes in geschiedenis van Ameland. Dat is de ondertitel van een nieuw boek dat dit najaar uitkomt. Het is geschreven door oud-huisarts en amateur-historicus Oense Straatsme en gaat 'Ameland' heten.

Waarom schoof vroeger de pastoor aan bij vergaderingen van de katholieke boeren in Buren? En waarom vonden Hollumer jongens het helemaal niet erg om op zolder tussen gedroogde plakken mest (toe’t) te slapen? Ook al zaten die ’vol met levendig goëd’ en liepen ze er vlooienbeten van op. In zijn nieuwe boek geeft Straatsma antwoord op die vragen. Belangstellenden kunnen nu al – met korting – een boek reserveren. Het boek wordt uitgegeven door de stichting De ouwe Pôlle.

Straatsma behandelt een groot aantal onderwerp uit de historie van Ameland, soms uitgebreid, dan weer kort en krachtig. In het 370 pagina’s tellende boek zijn ruim 300 illustraties, foto's en infografics opgenomen, de meeste in kleur.

'Ameland' getuigt van Straatsma’s diepgaande kennis over hoe Ameland veranderde van een uit de zee opgewelde zandbult tot een gemeenschap met eigen regels en gebruiken. De eerste bewoners van het nauwelijks begroeide eiland moesten rond 650 na Christus vechten om te kunnen overleven. Dat is eeuwenlang zo gebleven. Oense Straatsma laat aan de hand van geschreven bronnen zien hoe ze dat deden. In hun voortdurende gevecht met de zee en de natuur, met de machthebbers aan de wal én op het eiland, droogte en overstromingen trotserend, ontwikkelden de Amelanders eigen gebruiken en regels. Sommige daarvan gelden nog steeds.

De geschiedenis van Ameland kan niet los worden gezien van die van de gebieden aan de andere kant van de zee. Monniken oefenden er hun invloed uit, er waren bestuurlijke banden, maar altijd probeerden de Amelanders waar mogelijk hun zelfstandigheid te bewaren.

Ameland kende dankzij de zeevaart periodes van relatieve welvaart. Maar de belangrijkste bron van een vaak karig bestaan was de akkerbouw en veehouderij. Altijd kleinschalig en om iedereen dezelfde rechten te geven ontstonden er eigen regels over de indeling en het gebruik van het land.

In zijn bronnenonderzoek stuitte de auteur op verrassende feiten. Zo laat hij aan de hand van hoogtekaarten zien hoe de eilanders de veiligste woonplekken zochten en vonden.

Uit de 19e en 20ste eeuw zijn er bronnen met meer persoonlijke gegevens. Zo legt Straatsma uit waarom in 1883 Jacob Former voor het ’uitjagen van een beest uit de duinen’ met 7 gulden werd beloond en een opzichter voor het maken van een tekening en bestek voor een zeedijk slechts 25 gulden kreeg. 

Het boek 'Ameland' geeft soms op een bijna wetenschappelijke manier, dan weer anekdotisch een caleidoscopisch een overzicht van de eilander geschiedenis. 

Nu al intekenen

Belangstellenden kunnen nu al een exemplaar voor een gereduceerde prijs reserveren. De prijs is dan 35 euro. Daarna kost het boek 37,50 euro. Intekenen kan op verschillende manieren:

  • Telefonisch via nummer van 0519-542737 (alleen tijdens kantooruren).
  • Via email: U kunt in een mailbericht aangeven hoeveel exemplaren u wilt reserveren. Graag uw naam,  adresgegevens en telefoonnummer vermelden. U kunt een bericht sturen naar: info@amelandermusea.nl. 
  • Of door een formulier op de balies van de Amelander musea in te vullen. 
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *