“Niet graven door Schiermonnikoog”

SCHIERMONNIKOOG – In Den Haag overhandigt dinsdagmiddag een opvallende coalitie van burgers, eilanders, boswachters, boeren en Waddenliefhebbers een petitie aan de Tweede Kamerfracties. De petitie keert zich tegen de aanleg van zware hoogspanningskabels door het nationaal park Schiermonnikoog en werelderfgoed Waddenzee. Dwars door de meest ongerepte natuur van Nederland. Ruim 34.143 ondertekenaars roepen de politiek op het door de minister gekozen tracé af te wijzen en een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de beschikbare alternatieven.

Omschakeling naar duurzame energie, wind op zee, is vanwege de klimaatcrisis noodzakelijk. Transport van opgewekte energie naar land vindt plaats door lange stroomkabels. Wij roepen het ministerie van EZK op te kiezen voor een oplossing die het eiland Schiermonnikoog, de natuur in de Waddenzee en de boeren in Groningen ontziet. De verkenning voor het voorkeurstracé die nu heeft plaatsgevonden is zwaar onvoldoende. Er zijn alternatieve tracés voorgedragen, met wel draagvlak in de regio en veel minder schade.

Quote Lutz Jacobi, Waddenvereniging: “De natuur in ons werelderfgoed Waddenzee staat stelselmatig onder druk. Er vindt een enorme stapeling aan economische activiteiten plaats die stuk voor stuk slecht zijn voor de natuur. Dit plan kan anders, wij vragen aan de Kamer om daar bij de Minister op aan te dringen.”

De aanbieders van de petitie roepen Kamerfracties en de demissionair staatssecretaris van EZK op onafhankelijk onderzoek te laten doen waarin ook de belangen van natuur, eilanders en boeren serieus worden meegewogen. Onderzoek met het oog op toekomstige ontwikkelingen en de volledige klimaatopgave voor Nederland. Belangrijke en onafhankelijke deskundigheid is nu niet geraadpleegd, de belangen zijn groot, de informatievoorziening is niet transparant en onvolledig.

Er zijn ook veel vragen: Waarom wordt er niet gekeken naar een aanlandingstracé van de kabel via IJmuiden, of naar samenwerking met andere landen zoals Duitsland? Waarom wordt er niet gekeken naar technisch geavanceerdere oplossingen zoals een stopcontact op zee waarop meerdere windparken kunnen worden aangesloten? Welke rol is er weggelegd voor waterstof?

Quote Arjen Kok Natuurmonumenten: “De Waddenzee is Unesco Werelderfgoed en ons allerbelangrijkste natuurgebied, de ecologische schade van het huidig voorkeurstracé is langdurig en onnodig. De Oostpunt van Schiermonnikoog is ongerept en al duizenden jaren door mensenhanden onberoerd. Daar leven zeldzame soorten als dwergstern en lepelaar. Het is niet te begrijpen dat het ministerie van EZK hiervoor kiest”.

Quote Henk Smith LTO-Noord; “Het graven van stroomkabels door 35 km vruchtbare landbouwgrond heeft grote gevolgen voor onze boeren en hun bedrijven zoals verzilting van de grond en plantenziekten. Die risico’s zijn nauwelijks onderzocht en de gevolgen zijn niet te overzien. Noord-Nederland is de kraamkamer van de aardappelproductie wereldwijd. Door het verstoren van de bodem wordt de toekomst van het pootgoedbedrijf onzeker.”

Quote Thom Verheul; “Op Schiermonnikoog wonen maar 900 inwoners, de petitie tegen de stroomkabel is meer dan 34.143 keer ondertekend door liefhebbers van Schiermonnikoog en de Waddenzee, dat steunt ons enorm. De natuur heeft geen stem, maar al deze mensen geven een belangrijk signaal af: Bescherm Schiermonnikoog!

Door Natuurmonumenten

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *