NHL Stenden focust op watertechnologie

LEEUWARDEN – NHL Stenden Hogeschool heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Wetsus, het wetenschappelijke innovatie-instituut op het gebied van duurzame watertechnologie. Met de overeenkomst verstevigen de partijen niet alleen hun samenwerking, maar ook de hoogwaardige kennisinfrastructuur op WaterCampus Leeuwarden. In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst stellen de partijen ook onderzoeksfaciliteiten ter beschikking aan elkaar.  

Wetsus en WaterCampus Leeuwarden

Wetsus is onderdeel van WaterCampus Leeuwarden, het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector waar wetenschappers en bedrijven uit heel Europa elkaar ontmoeten. WaterCampus stimuleert samenwerking tussen (inter)nationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen de watertechnologiesector. De samenwerking die vanuit WaterCampus wordt georganiseerd, leidt tot kennis, talent en ondernemerschap waarmee wordt bijgedragen aan het oplossen van wereldwaterproblemen.

Onderzoek

Wetsus voert binnen WaterCampus wetenschappelijk onderzoek uit. Meer dan 100 bedrijven en 23 Europese kennisinstellingen werken samen aan watertechnologische innovaties. Het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van Wetsus speelt een belangrijke rol in het kader van de verduurzaming en vergroening van de watertechnologiesector. Het onderzoek wordt bepaald door de publieke en private watersector en uitgevoerd door vooraanstaande universiteiten en andere kennisinstellingen.

Speerpunt NHL Stenden

Watertechnologie is een belangrijk onderdeel binnen smart sustainable industries, één van de speerpunten van NHL Stenden. Watervraagstukken zijn relevant voor studenten uit alle domeinen van de hogeschool. Binnen het lectoraat Watertechnologie wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld waterverspilling en de ontwikkeling van geavanceerde technieken om wereldwijde toegang tot voldoende en betrouwbaar water mogelijk te maken. NHL Stenden is samen met hogeschool Van Hall Larenstein verbonden aan het Centre of Expertise Watertechnologie (CEW). In dit kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie, werken studenten van diverse studierichtingen aan wateroplossingen voor ondernemingen en instellingen. Binnen WaterCampus Leeuwarden werken CEW en Wetsus al vele jaren samen.

Kansen

NHL Stenden ziet de overeenkomst met Wetsus als een mooie stap om de samenwerking te versterken, nog meer aandacht te genereren voor watertechnologie en professionals met elkaar uit te wisselen. Zo streven de partijen ernaar om gezamenlijk een lector te benoemen. Voor studenten van de hogeschool biedt de samenwerking nieuwe kansen voor stages en afstudeerprojecten binnen Wetsus.

Versterkte samenwerking

Een mooi voorbeeld van de versterkte samenwerking is nu al te zien: gezamenlijk hebben Wetsus en het CEW in een internationaal consortium het Europese subsidieproject Agro2Circular binnengehaald. Dit is een consortium onder Spaanse leiding dat zich richt op circulariteit van plastics uit de (glas)tuinbouw in Spanje. Onderdeel hiervan is praktijkonderzoek naar reiniging van waswater van plastics en dat sluit perfect aan bij de NHL Stenden-lectoraten Watertechnologie en Circular Plastics. Studenten krijgen zo de kans om met onderzoekers te werken aan maatschappelijk zeer relevante innovaties. Door samen te werken versterken Wetsus en NHL Stenden hun kans om dit soort Europese projecten te realiseren. Op dit eerste succes hopen de partijen voort te bouwen.

Bron NHL Stenden

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *