Negatief zwemadvies locatie De Vleyen te Nes

NES – Met ingang van vandaag, 3 augustus 2017, geldt een door de provincie Fryslân ingesteld negatief zwemadvies voor De Vleyen te Nes, gemeente Ameland. De kans op gezondheidsklachten is daar te hoog in verband met de aanwezigheid van blauwalgen. Bij de zwemgelegenheid wordt met borden aangegeven dat er een negatief zwemadvies geldt.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is een gemeenschappelijke regeling van de Friese gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Deze uitvoeringsdienst houdt zich bezig met taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, waardoor er een geode en veilige leefomgeving in Fryslân ontstaat. De gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn verantwoordelijk voor (nieuw) beleid en bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Bedrijven en burgers kunnen met vragen en meldingen bij hun eigen gemeente terecht.

Bron: FUMO

lees hier meer over Blauwalg

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *