Natuurtoezichthouders FUMO controleren extra in lente

LEEUWARDEN – In het voorjaar controleert de FUMO extra op de naleving van de Wet natuurbescherming. Zo hebben de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van de Friese Omgevingsdienst de afgelopen weekenden controles uitgevoerd in natuurgebieden in de provincie Fryslân. Tijdens deze controles constateerden zij verschillende overtredingen. Van het vissen met levend aas tot loslopende honden waar dit niet is toegestaan. Voor deze overtredingen zijn bekeuringen uitgedeeld.

De Friese Omgevingsdienst FUMO behandelt vergunningen en houdt toezicht op het milieu en de natuur. De natuurtoezichthouders en -boa’s van de FUMO surveilleren in buitengebieden en controleren of de Wet natuurbescherming wordt nageleefd. Nu het voorjaar weer is aangebroken, controleert de FUMO meer in de Friese natuurgebieden en houden we intensief toezicht op de zorgplicht voor weidevogels.

Natuur is kwetsbaar

Het broedseizoen is net aangebroken. Ook andere dieren, zoals reeën, dassen en hazen krijgen nu jongen. In deze periode is de natuur kwetsbaar. Een loslopende hond die even aan de aandacht van zijn baasje ontsnapt, kan dan veel schade aanrichten. Daarom houdt de FUMO het gehele jaar door toezicht. Ook ’s avonds of in het weekend.

Te gast in natuurgebied

In kwetsbare natuurgebieden gelden regels. Die staan altijd duidelijk aangegeven op de toegangsborden. Bijvoorbeeld dat je alleen op paden en wegen mag wandelen en dat honden aan de lijn moeten.

Soms vergeten mensen dat ze te gast zijn in een natuurgebied. Daarmee riskeren ze een forse boete. Het boetebedrag voor een loslopende hond in een natuurgebied is 100 euro.

Bron FUMO

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *