Natuurbeheerplan 2012 ligt ter inzage

Boeren op AmelandLEEUWARDEN – Het ontwerp-natuurbeheerplan 2012 ligt tot en met 24 juni 2011 ter inzage. In dit plan staat voor welke Friese gebieden er subsidie beschikbaar is voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen.  

In het natuurbeheerplan staat voor de aangewezen gebieden wat de natuurambitie is. Ook staat erin welk beheertype daarbij hoort. De beheertypen zijn te bekijken op een digitale kaart. Door op een perceel te klikken zie je voor welk beheertype je subsidie kan aanvragen (beheertypenkaart). Ook kan je zien wélk beheer op langere termijn wenselijk is (ambitiekaart).

Geïnteresseerden kunnen het plan inzien. In het Provinsjehûs, de Friese gemeentehuizen en bij DLG in Leeuwarden. Zij kunnen in eerdergenoemde periode een zienswijze indienen. De inspraakreacties komen in een reactienota. Op basis van de reactienota stellen Gedeputeerde Staten uiteindelijk het natuurbeheerplan 2012 vast.

Het ontwerp-natuurbeheerplan 2012 staat op www.fryslan.nl/natuurbeheerplan2012

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *