Natuur terug op strand

DE BILT – De natuur op de Nederlandse stranden krijgt met de toekenning van het project ‘Het Groene Strand’ weer de aandacht die het verdient! De natuur is de afgelopen decennia sluipenderwijs van de stranden verdwenen door intensief beheer. De Postcode Loterij verraste LandschappenNL met de honorering van het project het Groene Strand met een bijdrage van ruim € 2,4 miljoen dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij. Het Groene Strand van Nederland staat voor samen zorgen voor een natuurlijker strand vol leven.

Het Nederlandse strand veranderde de laatste decennia van een bijzonder natuurgebied in een aangeharkte zandbak, en daarmee in een ecologische woestijn. Sluipenderwijs en ongemerkt is een fraai landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren verloren gegaan. Ook stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Door het intensieve strandbeheer krijgt strandleven geen kans om zich te ontwikkelen. Met het project Het Groene Strand moet hier verandering in gaan komen.

LandschappenNL en de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties gaan samen met Stichting Duinbehoud, IVN en Stichting Anemoon aan de slag om het huidige strandbeheer te veranderen en bewustzijn voor natuur op het strand te vergroten door onder andere het opzetten van Strandcommunities met bewoners, gemeenten en ondernemers. De Postcode Loterij ondersteunt het Groene Strand met een bijdrage van ruim € 2,4 miljoen. ‘Veel mensen gaan graag naar het strand en genieten van de zon, de zee, de duinen, de mooie natuur. Dat die natuur op veel plekken in een rap tempo verdwijnt realiseert niet iedereen zich. Dankzij het project van LandschappenNL kan de strandbezoeker zelf helpen te zorgen voor schone en natuurlijke stranden en het beschermen van de natuur. Alleen samen kunnen we deze prachtige kustnatuur herstellen en behouden. Wij zijn blij dat de Postcode Loterij, dankzij de deelnemers, kan zorgen dat dit project van start kan. Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen

Het Groene Strand komt met oplossingen voor drie problemen grootschalig beheer, vervuiling en verstoring die de natuurontwikkeling op de Nederlandse stranden belemmert:

Passend beheer voor strandnatuur Aangespoeld wier en schelpdieren vormen een belangrijke levensgemeenschap. Daarin leven tal van kleine diertjes, die op hun beurt vogels aantrekken, zoals strandlopers, steenlopers, scholeksters en rosse grutto’s. Bovendien kunnen er unieke planten gaan groeien op de hoogwaterlijn, waar deze aanspoelsels voor voedselrijke omstandigheden zorgen (het vloedmerk). Deze planten spelen een rol bij het ontstaan van nieuwe (embryonale) duinen op het strand. Om de natuur de kans te geven zich te ontwikkelen, worden gemeenten, Rijkswaterstaat, ondernemers en belanghebbenden door de strandcommunities gestimuleerd om samen te werken aan het Groene Strand.

Strandcommunities Het opbouwen van een netwerk van vrijwilligersnetwerk die afval opruimen, aan voorlichting en preventie doen, via citizen science gegevens verzamelen door toegankelijk onderzoek naar het aanwezige strandleven en met belanghebbenden in overleg gaan. Bovendien helpen de vele vrijwilligers de broedstranden rustig te houden! De ambitie is om 20 strandcommunities op te richten en 200 kilometer strand te beheren als Groen Strand. Pareltjes worden het eerste plasticvrije strand van Nederland (incl. plasticvrij strandpaviljoen) en een aantal broedstranden.

Instellen rustplekken Het creëren van Groene Stranden waar de natuur zich weer ongehinderd kan ontwikkelen. Hierbij wordt ruimte gegeven aan broedplekken om zwaar bedreigde strandbroedvogels zoals Strandplevier en Dwergstern nieuwe kansen te geven. Vrijwilligers verzorgen bij broedstranden voorlichting over de broedvogels en monitoren de kolonies.

De afgelopen jaren zijn bij lokale projecten al goede ervaringen opgedaan om strandbezoekers mee te nemen in wat natuur op stranden betekent. In Zeeland bij De Verklikker en bij het strand van Neeltje Jans hebben strandbroeders hun legsel kunnen volbrengen dankzij betrokkenheid van bewoners, ondernemers en gemeenten. Deze ervaringen zijn de basis om het Groene Strand in Nederland tot bloei te laten komen.

Ameland heeft groen strand aan het Noordzeestrand tussen Hollum en Ballum.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *