Natura 2000-plannen Waddenzee en Noordzeekustzone ter inzage

LEEUWARDEN – De ontwerpbeheerplannen Natura 2000 van de Waddenzee en Noordzeekustzone liggen van 14 januari tot en met 25 februari 2016 ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun mening geven over de plannen door een zienswijze in te dienen. 

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Deze plannen beschrijven welke maatregelen er de komende 6 jaren genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen.  

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) heeft deze twee ontwerpbeheerplannen opgesteld, in overeenstemming met andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van de beheerplannen zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken. In het Waddengebied liggen in bovengenoemde periode zeven Natura 2000 ontwerpbeheerplannen gezamenlijk ter inzage: Waddenzee, Noordzeekustzone, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. 

Meer informatie: 

Meer informatie over de ontwerpbeheerplannen en de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen staat op www.natura2000.nl/inspraak.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *