NAM ondersteunt bodemdalingsonderzoek Ameland

ASSEN – NAM ondersteunt aanvullend onderzoek naar effecten bodemdaling door gaswinning Ameland.

Op donderdag 14 september heeft de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland de onderzoeksresultaten gepresenteerd naar de effecten van de gaswinning op de natuur.

De commissie, met daarin deskundigen op verschillende vakgebieden, heeft inmiddels dertig jaar lang dit onderzoek laten uitvoeren. De Waddenacademie voert audits uit om de kwaliteit te waarborgen. De commissie rapporteert eens in de zes jaar de uitkomsten van de onderzoeken. De eerste 25 jaar zijn er geen effecten geconstateerd, in de afgelopen vijf jaar ziet de commissie echter wel effecten ontstaan. NAM besteedt veel aandacht aan deze ontwikkelingen en ondersteunt doorgang van het onderzoek, onder meer naar de effecten op broedvogels en de opslibbing van de kwelder.

Meer informatie over het symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017 en de rapportages staat op NAM.nl en op waddenacademie.nl

Bron: NAM

Dossier Aardgaswinning

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *