NAM moet gas terug nemen in de Waddenzee

HARLINGEN – Voorspellingen over bodemdaling bij gaswinning blijken ‘slag in de lucht’

Vandaag verscheen het rapport ‘Gesjoemel met bodembeweging’ van bodemdalingsanalist Adriaan Houtenbos. De Waddenvereniging houdt al jaren vinger aan de pols bij gaswinning onder en rond de Waddenzee en ziet nu reden om aan de rem te trekken. De aannames en modellen over de daling en beweging van de bodem bij gaswinning lijken wetenschappelijk onvoldoende gefundeerd aldus Houtenbos. De Waddenvereniging wil dat gaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee stopt zolang deze niet onafhankelijk zijn beoordeeld.

Houtenbos onderzocht de afgelopen twee decennia bodemdalingsanalyses en modellen van delfstofwinning. Onderwerp van studie was ook de extra winning van gas door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onder de Waddenzee. In 2013 kreeg de NAM toestemming om meer aardgas te winnen onder en rond de Waddenzee met de verplichting om onderzoek naar het na-ijleffect te doen. Dit is het effect dat de bodem nog daalt als de gaswinning wordt teruggedraaid of al is gestopt. Minister Kamp en Staatstoezicht op de Mijnen twijfelden namelijk of de modellen die NAM gebruikt voldoende rekening houden met dit effect. De studie is af, maar geeft geen antwoord op de belangrijke vraag naar de betrouwbaarheid van modellen op de lange termijn en wat dit betekent voor het hand-aan-de-kraan principe. De studie van Adriaan Houtenbos geeft wel een duidelijk antwoord. 

Uit het rapport ‘Gesjoemel met bodembeweging’ blijkt dat bodemdaling niet gelijk opgaat met de hoeveelheid gas die wordt gewonnen en ook niet stopt op het moment dat de kraan dichtgaat. Het is daarmee de vraag of het hand-aan-de-kraan principe momenteel voldoende is om de bodemdaling in het waddengebied onder controle te houden. Houtenbos stelt dat de overheid niet goed heeft geregeld dat er door een onafhankelijke partij toezicht wordt gehouden op de effecten van gaswinning. 

Het onderzoek van Adriaan Houtenbos lijkt aan te tonen dat gaswinning met een ‘hand aan de kraan’ volstrekt onvoldoende zekerheid biedt voor bescherming van de natuur en veiligheid voor mensen. Dat was wel één van de pijlers op basis waarop gaswinning onder de Waddenzee is toegestaan. De Waddenvereniging vindt dat mijnbouw in het waddengebied met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet gebeuren. Daarom heeft zij twee weken terug minister Kamp gevraagd om topprioriteit te geven aan het naleven van de vergunningen. De Waddenvereniging wil dat het kabinet op basis van de publicatie van Houtenbos een pas op de plaats maakt door te stoppen met gaswinning tot er echt onafhankelijk is vastgesteld wat de grenzen zijn. 

De Waddenvereniging is tegen gaswinning onder de Waddenzee, omdat dit grote risico’s met zich meebrengt voor de waddennatuur, maar ook voor de veiligheid voor het vasteland. Te snelle bodemdaling kan ervoor zorgen dat droogvallende wadplaten op termijn verdwijnen. Door bodemdaling dalen ook de dijken en bij een stijgende zeespiegel raakt de waterbeheersing in Noord-Nederland mogelijk in gevaar.

Bron Waddenvereniging

⇒ lees hier Bodemdalingsvoorspellingen bij gaswinning slag in de lucht

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *