NAM komt weer met boorplatform

ASSEN – Nog deze week verhuist de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een boorplatform naar Ameland. De NAM voert vanaf half januari 2011 een boring uit naar aardgas. Er wordt geboord vanaf een tijdelijk boorplatform dat bij het bestaande productieplatform van de NAM (Ameland-Westgat-1) wordt geplaatst, zo’n 3 kilometer ten noorden van Ameland in de Noordzee. De twee platforms worden gekoppeld. De werkzaamheden zullen naar verwachting rond mei 2011 afgerond zijn, waarna het booreiland weer vertrekt. Het huidige productieplatform Ameland-Westgat blijft staan om het bestaande en nieuwe gas te verwerken. Vervolgens wordt het gas via een bestaande, ondergrondse pijpleiding aan land gebracht.

De NAM wint al circa 25 jaar aardgas uit gasvelden bij Ameland.  Inmiddels is een groot gedeelte van de Ameland-gasvoorraden gewonnen. Daarom wordt er nu gestudeerd op gedeelten van de velden die onvoldoende of nog helemaal niet door de bestaande putten worden bereikt.

Deze boring richt zich op een nieuw deel van het Ameland-Westgat gasveld dat op dit moment nog niet met bestaande putten bereikt wordt, het zogenaamde N07-FA deel. Het gasveld ligt op zo'n 3,5 kilometer diepte. De NAM schat de gasvoorraad op ruim 1,5 miljard kubieke meter. Dit is voldoende om alle huishoudens in de provincie Friesland drie jaar van aardgas te voorzien.

Daarmee levert ook dit gasveld een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening. De NAM geeft invulling aan het kleine-veldenbeleid van de Nederlandse overheid door ook deze relatief kleine gasvelden te exploiteren. Sinds de invoering van dit beleid zijn er zo’n 200 kleine velden met voorrang in productie genomen, samen bevatten die zogeheten kleine velden evenveel gas als een half Groningen (Slochteren) gasveld.

Het tijdelijke booreiland is goed zichtbaar vanaf Ameland en bij helder weer zelfs vanaf de Friese kust. Er werken ongeveer 85 medewerkers tegelijkertijd op het platform, deze worden per helikopter vervoerd. Er wordt 7 dagen per week, 24 uur per dag doorgewerkt. Aan- en afvoer van materieel gebeurt per schip. De NAM streeft ernaar het aantal transportbewegingen te beperken en rekening te houden met de route.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *