NAM doet onderhoudswerkzaamheden

ASSEN – NAM voert van januari tot medio februari onderhoudswerkzaamheden uit op Ameland. Het gaat om het schoonspoelen van drie gasproductieputten op de locatie nabij Het Oerd, aan de oostzijde van het eiland. Een aantal activiteiten voor dit onderhoud is zichtbaar voor de omgeving, zoals het transport van materialen naar de locatie.

Gasproductieputten schoonmaken

De werkzaamheden worden uitgevoerd om de gasproductie uit de drie putten op peil te houden. Een put kan verontreinigd raken door bijvoorbeeld zand of zout dat met het aardgas naar boven komt. De doorstroming van het gas naar de oppervlakte neemt daardoor af. Daarom spoelt NAM de putten tot op grote diepte schoon om daarmee de doorstroming van het gas te verbeteren.

Wat merkt Ameland van deze werkzaamheden?

Het materiaal wordt over het strand naar de locatie getransporteerd. Voor de aanvoer zijn een paar ritten met speciale strandvoertuigen nodig, verspreid over een aantal dagen. Dit geldt ook voor de afvoer van het materiaal. Om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken gebruikt de NAM de strandopgang nabij Ballum.

De meeste werkzaamheden vinden overdag plaats. Een klein gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden. De NAM voert deze daarom ’s avonds en ’s nachts uit, de verlichting op de locatie is dan mogelijk zichtbaar. Eventuele hinder wordt zoveel als mogelijk te beperkt.

Gaswinning op en bij Ameland

Al ruim dertig jaar wint NAM gas op en nabij Ameland onder de Noordzee en de Waddenzee. De aanwezigheid van NAM is zichtbaar met twee productieplatforms voor de Noordzeekust en de genoemde locatie aan de oostkant van het eiland nabij ‘Het Oerd’.

De jaarlijkse aardgasproductie bij Ameland staat ongeveer gelijk aan het jaargebruik van alle huishoudens in de provincie Fryslân. Hiermee levert de gaswinning bij Ameland een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening.

Dossier Aardgaswinning

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *