NAM boort weer boven Ameland

ASSEN – De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) boort vanaf eind april ten noorden van Ameland naar aardgas in de Noordzee. Bij het bestaande NAM-productieplatform Ameland-Oost-2 wordt tijdelijk een boorplatform geplaatst, van waaruit in noordwestelijke richting wordt geboord. Daarna wordt ook een tijdelijk boorplatform geplaatst bij het NAM-productieplatform Ameland-Westgat van waaruit eveneens in noordwestelijke richting wordt geboord. Beide boringen vinden plaats op grote diepte onder de bodem van de Noordzee. De booreilanden zijn vanaf het eiland goed zichtbaar. De NAM verwacht dat de werkzaamheden binnen zeven maanden afgerond zijn. De booreilanden vertrekken dan, de bestaande productieplatforms blijven.

De NAM wint al circa 20 jaar aardgas uit de twee gasvelden bij Ameland: Ameland-Oost en Ameland-Westgat. Inmiddels is een groot deel van de Ameland-gasvoorraden gewonnen en is de productie over haar hoogtepunt heen. Toch is deze bijdrage aan de Nederlandse gasvoorziening nog steeds van groot belang. De NAM geeft met de gaswinning bij Ameland invulling aan het kleine-veldenbeleid van de Nederlandse overheid.

De aandacht van de NAM richt zich nu vooral op gedeelten van het veld die onvoldoende of nog helemaal niet door de bestaande putten worden bereikt. Om ook dat gas te produceren worden nu de twee nieuwe putten geboord. Als de boringen succesvol zijn, wordt het gas verzameld en behandeld op het Ameland-Westgat platform, waarna het per ondergrondse pijpleiding aan land wordt gebracht in het Groningse Uithuizermeeden. Vanaf daar is er een aansluiting op het landelijk transportnet van de Gasunie en de netwerken van de energiebedrijven.

De NAM neemt maatregelen om de effecten naar de omgeving te minimaliseren. Zo is de verlichting van het boorplatform zoveel mogelijk naar binnen gericht en zijn er extra maatregelen genomen om het geluid richting de kust af te schermen. De benodigde extra transporten, zoals de helikoptervluchten voor het aflossen van bemanningsleden, vinden via speciale routes plaats.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *