Naar een bredere regiomarketing

lenteLEEUWARDEN – Een effectievere en efficiëntere regiomarketing. Daar staat de provincie voor. Zij gaat de activiteiten van Beleef Friesland, Tourist Info Fryslan en Fan Fryslan bundelen. Een en ander hangt samen met het stoppen van Fan Fryslan Marketing.

Fryslân verdient een ijzersterke en goed georganiseerde instelling die de regiomarketing verzorgt. Wij zijn per slot van rekening de mooiste provincie van Nederland. Om de organisatie voor elkaar te krijgen heeft de provincie Fryslân een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker moet het gewenste takenpakket voor een brede regiomarketing van Fryslân schetsen. De procedure was is in nauwe samenwerking met de Raden van Toezicht van Beleef Friesland en Tourist Info Fryslân verlopen. Daarbij is de keuze gevallen op Alvin Sibbald. Hij was eerder directeur Marketing van De Friesland Zorgverzekeraar en projectleider van Fan Fryslân.

Het eindadvies van de kwartiermaker moet in juni 2013 zijn afgerond. Wij verwachten daarna zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan tot het daadwerkelijk bouwen van het organisatiemodel. Het doel is deze nieuwe organisatie uiterlijk op 1 januari 2014 operationeel te hebben en liever nog eerder.  De bestaande organisaties zullen tegelijkertijd op gepaste wijze worden afgebouwd c.q. ingevlochten.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *