Muziekschool Ameland

HOLLUM – Muziekschool Ameland is een feit. Sociaal Cultureel Werk Ameland deelt met enthousiasme het volgende mede:

'Het is zover! Na een lange voorbereiding kunnen wij u vol trots mededelen dat met  ingang van 1 augustus de muzieklessen verzorgd worden door de Muziekschool Ameland. Onder leiding van initiatiefnemer Rodney Hol is er de afgelopen maanden samen met de gemeente Ameland en de Stichting Sociaal Cultureel Werk een creatief plan uitgewerkt.

Het hoofddoel is een flexibeler en een meer zichtbare, dus een breder inzetbare organisatie voor alle eilanders. Door een toename in effectiviteit kunnen we het aanbod aanmerkelijk uitbreiden, zowel in het aantal leerlingen als in diversiteit.

We bieden lessen aan voor jongeren en volwassenen. De lessen voor jongeren tot 18 jaar worden deels gesubsidieerd door de gemeente Ameland. Er zijn volop mogelijkheden zoals o.a. blaas- en toetsinstrumenten, gitaar, slagwerk en zang.

Ben jij of bent u geïnteresseerd vul dan zo snel mogelijk de achterzijde van dit formulier in en lever het voor 1 augustus a.s. in bij De Toel of Ons Hol. Toelating is op volgorde van aanmelding met uitzondering van de huidige leerlingen van opus 3. (meld je wel aan!)

De tarieven zijn:

Leerlingen tot 18 jaar in groepsverband:  

  • Blaasinstrumenten                         € 20,– per maand
  • Overige                                          € 30,– per maand.
  • Voor  volwassenen                         € 22,50 per les

lees hier meer over Ameland en de muziek

Meer informatie kunt u binnenkort vinden op de website van SCW Ameland (www.scw-ameland.nl)'

Ondergetekende:……………………………………………………………………………….

Geeft op:   zichzelf/dochter/zoon

Voornaam en achternaam leerling:

……………………………………………………………………………………..

Geboortedatum:……………..             Geslacht   m/v      

 Instrument:

Blaasinstrument  / toetsinstrument / gitaar /slagwerk /zang /overige.

Niveau: Beginner/enigszins gevorderd/gevorderd 

Gewenste leslocatie: Nes/Hollum

Straat+nr:…………………………………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats:……………………………………………………………………….

Tel:………………………………………………………..

Email:……………………………………………………..

Gewenste betalingswijze:

Per maand automatische incasso/ Per kwartaal factuur administratiekosten € 4,50)

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de algemene voorwaarden van Muziekschool Ameland en verklaart hiermee akkoord te gaan. Deze aanmelding is bindend voor een periode voor een half jaar.

 

Datum:………………….                        Handtekening:……………………………………….

(Voor minderjarige dient een ouder/verzorger te ondertekenen)

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *